Başlat
Cilt I
Cilt II
Cilt III
İletişim
Batı'dan Güneşe Hoş Geldiniz ( Lütfen giriş yapın veya kayıt olun!)

Ādāb al-naml

Ādāb al-naml- (أدب النمل)

Ādāb al-sulūk fī al-khalwa

Ādāb al-sulūk fī al-khalwa- (أدب السلوك في الخلوة)

Adʿiyat al-Shaykh al-Akbar

Adʿiyat al-Shaykh al-Akbar- (أدعية الشيخ الأكبر)

Kitab al-Adhkār

Kitab al-Adhkār- (كتاب الأذكار)

Kitab al-Ajwiba al-lāʾiqa ʿan al-asʾila al-fāʾiqa

Kitab al-Ajwiba al-lāʾiqa ʿan al-asʾila al-fāʾiqa- (كتاب الأجوبة اللائقة عن الأسئلة الفائقة)

al-Aḥādīth al-qudsiyya

al-Aḥādīth al-qudsiyya- (الأحاديث القدسية)

Risala al-Aḥadiyya

Risala al-Aḥadiyya- (رسالة الأحدية)

Risala fī al-Aḥadiyya

Risala fī al-Aḥadiyya- (رسالة في الأحدية)

Akhbār mashāʾikh al-maghrib

Akhbār mashāʾikh al-maghrib- (أخبار مشايخ المغرب)

Mirʾāt al-ʿirfān wa-lubbuh fī ṣharḥ risāla man ʿarafa nafsah faqad ʿarafa rabbah

Mirʾāt al-ʿirfān wa-lubbuh fī ṣharḥ risāla man ʿarafa nafsah faqad ʿarafa rabbah- (مرآة العرفان ولبه فى شرح رسالة من عرف نفسه فقد عرف ربه)

Aḥkām siniyy al-ʿālam

Aḥkām siniyy al-ʿālam- (أحكام سني العالم)

Aḥwāl al-anbiyāʾ

Aḥwāl al-anbiyāʾ- (أحوال الأنبياء)

Aḥzāb wa-awrād

Aḥzāb wa-awrād- (أحزاب وأوراد)

ʿAyn al-aʿyān

ʿAyn al-aʿyān- (عين الأعيان)

ʿAyn al-ḥayāt

ʿAyn al-ḥayāt- (عين الحياة)

ʿAyn al-nūr

ʿAyn al-nūr- (عين النور)

ʿAyn al-tawsiʿa

ʿAyn al-tawsiʿa- (عين التوسعة)

Kitab al-ʿAyn wa-l-naẓar fī khuṣūṣiyyat al-khalq wa-l-bashar

Kitab al-ʿAyn wa-l-naẓar fī khuṣūṣiyyat al-khalq wa-l-bashar- (كتاب العين والنظر في خصوصية الخلق والبشر)

al-Aʿlāq fī makārim al-akhlāq

al-Aʿlāq fī makārim al-akhlāq- (الأعلاق في مكارم الأخلاق)

Kitab Alf maqām

Kitab Alf maqām- (كتاب «ألف مقام»)

Kitab al-Alfiyya

Kitab al-Alfiyya- (كتاب الألفية)

Kitab al-Alif wa-l-qāf wa-huwa Kitab al-yāʾ

Kitab al-Alif wa-l-qāf wa-huwa Kitab al-yāʾ- (كتاب الألف والقاف وهو كتاب الياء)

Kitab al-Aʿmāl

Kitab al-Aʿmāl- (كتاب الأعمال)

Risala fī Aʿmāl al-hajj wa-l-ʿumra

Risala fī Aʿmāl al-hajj wa-l-ʿumra- (رسالة في أعمال الحج والعمرة)

Kitab al-Amr wa-l-khalq

Kitab al-Amr wa-l-khalq- (كتاب الأمر والخلق)

Anfās al-nūr

Anfās al-nūr- (أنفاس النور)

al-Barq al-lāmiʿ al-mughrib fī sharḥ ʿanqā mughrib

al-Barq al-lāmiʿ al-mughrib fī sharḥ ʿanqā mughrib- (البرق اللامع المغرب في شرح عنقاء مغرب)

al-Aghrab min al-ʿulāla al-aʿjab

al-Aghrab min al-ʿulāla al-aʿjab- (الأغرب من العجالة الأعجب)

Kashf al-qināʿ al-muʿjib ʿan wajh ʿanqāʾ mughrib

Kashf al-qināʿ al-muʿjib ʿan wajh ʿanqāʾ mughrib- (كشف القناع المعجب عن وجه عنقاء مغرب)

Iẓhār al-makhtūm ʿan al-sirr al-maktūm

Iẓhār al-makhtūm ʿan al-sirr al-maktūm- (إظهار المختوم عن السر المكتوم)

al-Wiʿāʾ al-makhtūm ʿalā al-sirr al-maktūm

al-Wiʿāʾ al-makhtūm ʿalā al-sirr al-maktūm- (الوعاء المختوم على السر المكتوم)

al-Laʾāliʾ al-bahiyya

al-Laʾāliʾ al-bahiyya- (اللآلى البهية)

al-Anwār al-qudsiyya fī bayān qawāʿid al-ṣūfiyya

al-Anwār al-qudsiyya fī bayān qawāʿid al-ṣūfiyya- (الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية)

al-Isfār ʿan risālat al-anwār fīmā yatajallā li-ahl al-dhikr min al-asrār

al-Isfār ʿan risālat al-anwār fīmā yatajallā li-ahl al-dhikr min al-asrār- (الإسفار عن رسالة الأنوار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأسرار

شرح الخلوة المطلقة)

ʿAqīdat ahl al-islām

ʿAqīdat ahl al-islām- (عقيدة أهل الإسلام)

al-Aqsām al-ilāhiyya

al-Aqsām al-ilāhiyya- (الأقسام الإلهية)

Kitab al-Aqṭāb

Kitab al-Aqṭāb- (كتاب الأقطاب)

al-Arbāʿīn ḥadīthan fī al-ṭiwālāt

al-Arbāʿīn ḥadīthan fī al-ṭiwālāt- (كتاب الأربعين حديثا في الطوالات)

al-Arbaʿūna ṣaḥīfa wa-hiya min al-aḥādith al-qudsiyya

al-Arbaʿūna ṣaḥīfa wa-hiya min al-aḥādith al-qudsiyya- (الأربعون صحيفة وهي من الأحاديث القدسية)

Risala Arḍ al-ḥaqīqa

Risala Arḍ al-ḥaqīqa- (رسالة أرض الحقيقة)

Risala fī al-Arwāḥ

Risala fī al-Arwāḥ- (رسالة في الأرواح)

Risala al-Asmāʾ al-ilāhiyya

Risala al-Asmāʾ al-ilāhiyya- (رسالة الأسماء الإلهية)

al-Asmāʾ al-ṣamadiyya

al-Asmāʾ al-ṣamadiyya- (الأسماء الصمدية)

Kitab al-Asrār

Kitab al-Asrār- (كتاب الأسرار)

Risala fī Asrār al-ḥaḍra al-ilāhiyya

Risala fī Asrār al-ḥaḍra al-ilāhiyya- (رسالة أسرار الحضرة الإلهية)

Kitab Asrār al-ḥurūf

Kitab Asrār al-ḥurūf- (كتاب أسرار الحروف)

Asrār al-qulūb

Asrār al-qulūb- (أسرار القلوب)

al-Asrār al-rabbāniyya

al-Asrār al-rabbāniyya- (الأسرار الربانية)

Risala fī Asrār al-rūḥ

Risala fī Asrār al-rūḥ- (رسالة في أسرار الروح)

Risala fī Asrār al-ṭahārāt

Risala fī Asrār al-ṭahārāt- (رسالة في أسرار الطهارات)

Kitab al-Asrār al-thalātha

Kitab al-Asrār al-thalātha- (كتاب الأسرار الثلاثة)

Asrār al-ṭālibīn

Asrār al-ṭālibīn- (أسرار الطالبين)

Asrār al-waḥī fī al-miʿrāj

Asrār al-waḥī fī al-miʿrāj- (أسرار الوحي في المعراج)

Asrār al-wuḍūʾ wa-arkānuhu

Asrār al-wuḍūʾ wa-arkānuhu- (أسرار الوضوء وأركانه)

Kitab al-Asrār fī kashf al-anwār

Kitab al-Asrār fī kashf al-anwār- (كتاب الأسرار في كشف الأنوار)

Asrār umm al-Qurʾān

Asrār umm al-Qurʾān- (أسرار أم القرآن)

Asrār qulūb al-ʿarifīn

Asrār qulūb al-ʿarifīn- (أسرار قلوب العارفين)

Asrār takbīrāt al-ṣalāt

Asrār takbīrāt al-ṣalāt- (أسرار تكبيرات الصلاة)

al-Astār wa-l-kibrīt al-aḥmar

al-Astār wa-l-kibrīt al-aḥmar- (الأستار والكبريت الأحمر)

Kitab al-Awān

Kitab al-Awān- (كتاب الأوان)

Risala fī awjuh al-qalb

Risala fī awjuh al-qalb- (رسالة في أوجه القلب في وجوه القلب)

Awḥad al-awliyāʾ al-kirām

Awḥad al-awliyāʾ al-kirām- (أوحد الأولياء الكرام)

Kitab Awrād al-usbūʿ

Kitab Awrād al-usbūʿ- (كتاب أوراد الأسبوع)

al-Awrād wa-l-aḥzāb al-usbūʿiyya

al-Awrād wa-l-aḥzāb al-usbūʿiyya- (الأوراد والأحزاب الأسبوعية)

al-Awwaliyyāt

al-Awwaliyyāt- (الأوليات)

Kitab al-Azaliyya

Kitab al-Azaliyya- (كتاب الأزلية)

ʿAẓāʾim al-nafʿ

ʿAẓāʾim al-nafʿ- (عظائم النفع)

Bāb fī al-tawḥīd

Bāb fī al-tawḥīd- (باب في التوحيد)

Baʿḍ al-ṣalawāt al-mansūba ilā al-Shaykh al-Akbar

Baʿḍ al-ṣalawāt al-mansūba ilā al-Shaykh al-Akbar- (بعض الصلوات المنسوبة إلى الشيخ الأكبر)

al-Bādirāt al-ʿayniyya fī al-nādirāt al-ghaybiyya

al-Bādirāt al-ʿayniyya fī al-nādirāt al-ghaybiyya- (البادرات العينينة في النادرات الغيبية)

al-Bahāʾ

al-Bahāʾ- (البهاء)

Kitab Bahjat al-ṭāʾifa bi-l-lāh al-ʿārifa

Kitab Bahjat al-ṭāʾifa bi-l-lāh al-ʿārifa- (كتاب بهجة الطائفة باللّه العارفة)

Baḥr al-shukr fī nahr al-fikr

Baḥr al-shukr fī nahr al-fikr- (بحر الشكر في نهر الفكر)

Baḥr al-wuqūf fī ʿilm al-ḥurūf

Baḥr al-wuqūf fī ʿilm al-ḥurūf- (بحر الوقوف في علم الحروف)

Bakhūrāt al-kawākib

Bakhūrāt al-kawākib- (بخورات الكواكب)

Kitab al-Bayʿa al-ilāhiyya

Kitab al-Bayʿa al-ilāhiyya- (كتاب البيعة الإلهية)

Baqiyyāt risālat al-radd ʿalā al-yahūd fī bayān al-maʿnā al-mawʿūd

Baqiyyāt risālat al-radd ʿalā al-yahūd fī bayān al-maʿnā al-mawʿūd- (بقية رسالة الرد على اليهود في بيان المعنى الموعود)

Risala fī al-Barzakh

Risala fī al-Barzakh- (رسالة في البرزخ)

al-Basātin

al-Basātin- (البساتين)

al-Baʿtha

al-Baʿtha- (البعثة)

Kitab Bayān al-asrār li al-ṭālibīn al-abrār

Kitab Bayān al-asrār li al-ṭālibīn al-abrār- (كتاب بيان الأسرار للطالبين الأبرار)

Risala fī Bayān al-sharīʿa wa-l-ḥaqīqa

Risala fī Bayān al-sharīʿa wa-l-ḥaqīqa- (رسالة في بيان الشريعة والحقيقة)

Risala fī Bayān aqsām maʿānī al-asmāʾ al-ḥusnā

Risala fī Bayān aqsām maʿānī al-asmāʾ al-ḥusnā- (رسالة في بيان أقسام معاني الأسماء الحسنى)

al-Bayān fī ḥaqīqat al-insān

al-Bayān fī ḥaqīqat al-insān- (البيان في حقيقة الانسان)

Bayān sulūk ṭarīq al-ḥaqq

Bayān sulūk ṭarīq al-ḥaqq- (بيان سلوك طريق الحق)

Bulghat al-ghawwāṣ fī al-akwān ilā maʿdin al-ikhlāṣ fī maʿrifat al-insān

Bulghat al-ghawwāṣ fī al-akwān ilā maʿdin al-ikhlāṣ fī maʿrifat al-insān- (بلغة الغواص في الأكوان إلى معدن الإخلاص في معرفة الانسان)

Kitab Burūz al-nūr min ghayābat al-ṣūr

Kitab Burūz al-nūr min ghayābat al-ṣūr- (كتاب بروز النور من غيابة الصّور)

Dāʾirat rijal al-ghayb

Dāʾirat rijal al-ghayb- (دائرة رجال الغيب)

Dalīl al-khāzin

Dalīl al-khāzin- (دليل الخازن)

al-Dalīl fī īḍāḥ al-sabīl

al-Dalīl fī īḍāḥ al-sabīl- (الدليل في إيضاح السبيل)

al-Dawāhī wa-l-nawāwī

al-Dawāhī wa-l-nawāwī- (الدواهي والنواوي)

Daʿwat al-asmāʾ al-ḥusnā

Daʿwat al-asmāʾ al-ḥusnā- (دعوة الأسماء الحسنى)

al-Dawḥa al-rabbāniyya al-qudsiyya wa-l-rawḍa al-nūrāniyya al-sundusiyya

al-Dawḥa al-rabbāniyya al-qudsiyya wa-l-rawḍa al-nūrāniyya al-sundusiyya- (الدوحة الربانية القدسية والروضة النورانية السندسية)

Dīwān

Dīwān- (ديوان)

Dīwān al-Shaykh al-Akbar

Dīwān al-Shaykh al-Akbar- (ديوان الشيخ الأكبر)

Dīwān ishrāq al-bahāʾ al-amjad ʿalā ḥurūf abjad

Dīwān ishrāq al-bahāʾ al-amjad ʿalā ḥurūf abjad- (ديوان إشراق البهاء الأمجد على حروف أبجد)

al-Durr al-maknūn al-mashhūn bi-l-funūn

al-Durr al-maknūn al-mashhūn bi-l-funūn- (الدر المكنون المشحون بالفنون)

al-Durra al-bāḍiʿa fī kashf ʿulūm al-jafr al-jāmiʿa

al-Durra al-bāḍiʿa fī kashf ʿulūm al-jafr al-jāmiʿa- (الدرة الباضعة في كشف علوم الجفر الجامعة)

al-Durra al-nāṣiʿa min al-jafr wa-l-jāmiʿa

al-Durra al-nāṣiʿa min al-jafr wa-l-jāmiʿa- (الدرة الناصعة من الجفر والجامعة)

Kitab al-Durra al-naqiyya fī musāmarat al-nafs al-zakiyya

Kitab al-Durra al-naqiyya fī musāmarat al-nafs al-zakiyya- (كتاب الدرة النقية في مسامرة النفس الزكية)

Duʿāʾ

Duʿāʾ- (دعاء)

Duʿāʾ al-ism al-aʿẓam

Duʿāʾ al-ism al-aʿẓam- (دعاء الاسم الأعظم)

Duʿāʾ al-tawassul

Duʿāʾ al-tawassul- (دعاء التوسل)

Duʿāʾ laylat al-niṣf min shaʿbān wa-duʿāʾ ākhir al-sana wa-duʿāʾ awwal al-sana wa-duʿāʾ yawm ʿāshūrāʾ

Duʿāʾ laylat al-niṣf min shaʿbān wa-duʿāʾ ākhir al-sana wa-duʿāʾ awwal al-sana wa-duʿāʾ yawm ʿāshūrāʾ- (دعاء ليلة النصف من شعبان، ودعاء آخر السنة ودعاء أول السنة ودعاء يوم عاشوراء)

Duʿāʾ mubārak

Duʿāʾ mubārak- (دعاء مبارك)

Duʿāʾ sūrat al-ikhlāṣ

Duʿāʾ sūrat al-ikhlāṣ- (دعاء سورة الإخلاص)

Duʿāʾ yawm ʿarafa

Duʿāʾ yawm ʿarafa- (دعاء يوم عرفة)

Kitab Dhamm ad-dunyā

Kitab Dhamm ad-dunyā- (كتاب ذم الدني)

Risala al-Dhikr

Risala al-Dhikr- (رسالة الذكر)

al-Dhikr wa-asrāruhu

al-Dhikr wa-asrāruhu- (الذكر وأسراره)

al-Dhilla

al-Dhilla- (الذلة)

al-Ḍawʾ wa-l-ẓulma

al-Ḍawʾ wa-l-ẓulma- (الضوء والظلمة)

Faḍāʾil al-Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī Bakr al-Qurashī al-Mahdawī

Faḍāʾil al-Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī Bakr al-Qurashī al-Mahdawī- (فضائل الشيخ عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي)

Kitab Faḍl shahādat al-tawḥīd wa-wasf tawḥīd al-mūqinīn

Kitab Faḍl shahādat al-tawḥīd wa-wasf tawḥīd al-mūqinīn- (كتاب فضل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين)

Fāʾīda

Fāʾīda- (فائدة)

al-Falak

al-Falak- (الفلك)

al-Falak al-aṭlas

al-Falak al-aṭlas- (الفلك الأطلس)

Falsafat al-akhlāq

Falsafat al-akhlāq- (فلسفة الأخلاق)

al-Fanāʾ fī al-mushāhada

al-Fanāʾ fī al-mushāhada- (الفناء في المشاهدة)

al-Faraḥ wa-l-surūr

al-Faraḥ wa-l-surūr- (الفرح والسرور)

Faṣl fī al-khulafāʾ

Faṣl fī al-khulafāʾ- (فصل في الخلفاء)

Faṣl fī al-rūḥ

Faṣl fī al-rūḥ- (فصل في الروح)

Faṣl fī al-wujūd

Faṣl fī al-wujūd- (فصل في الوجود)

Faṣl fī bayān al-ashkāl al-sabʿa al-lātī qīla fīhā innahā ism Allāh al-aʿẓam

Faṣl fī bayān al-ashkāl al-sabʿa al-lātī qīla fīhā innahā ism Allāh al-aʿẓam- (فصل في بيان الأشكال السبعة التي قيل فيها إنها اسم اللّه الأعظم)

Faṣl min kalām al-Shaykh al-Akbar

Faṣl min kalām al-Shaykh al-Akbar- (فصل من كلام الشيخ الأكبر)

Faṣl mufīd fī tafsīr fātiḥat al-kitāb

Faṣl mufīd fī tafsīr fātiḥat al-kitāb- (فصل مفيد في تفسير فاتحة الكتاب)

al-Fatḥ al-fāsī

al-Fatḥ al-fāsī- (الفتح الفاسي)

Sharḥ futūḥāt makkiyya

Sharḥ futūḥāt makkiyya- (شروح فتوحات مكية)

Sharḥ khutbat al-futūḥāt

Sharḥ khutbat al-futūḥāt- (شرح خطبة الفتوحات)

Khawāṣi bir futūḥāt shaykh muḥyi al-dīn b. ʿarabī

Khawāṣi bir futūḥāt shaykh muḥyi al-dīn b. ʿarabī- (حواشى بر فتوحات شيخ محيى الدين بن عربى)

Anfās al-wāridāt

Anfās al-wāridāt- (أنفس الواردات)

Risala al-Fatḥ al-mubīn

Risala al-Fatḥ al-mubīn- (رسالة الفتح المبين)

Risala Ḥall al-maḥall al-muqfal

Risala Ḥall al-maḥall al-muqfal- (رسالة حل المحل المقفل

كتاب منتهى مصاعد الكلمات)

Sharḥ mushkilāt al-futūḥāt

Sharḥ mushkilāt al-futūḥāt- (شرح مشكلات الفتوحات)

Risala fī al-aṭwār al-sabʿa

Risala fī al-aṭwār al-sabʿa- (رسالة فى الأطوار السبعة)

Fatḥ al-malik al-majīd fī intiqāl al-murīd

Fatḥ al-malik al-majīd fī intiqāl al-murīd- (فتح الملك المجيد في انتقال المريد)

Fatḥ al-mubdī al-muʿīd fī sharḥ risālat intiqāl al-murīd

Fatḥ al-mubdī al-muʿīd fī sharḥ risālat intiqāl al-murīd- (فتح المبدئ المعيد في شرح رسالة انتقال المريد)

al-Fawāʾid al-nafsiyya fī al-kalimāt al-qudsiyya

al-Fawāʾid al-nafsiyya fī al-kalimāt al-qudsiyya- (الفوائد النفسية في الكلمات القدسية)

al-Fawāʾid al-sharīfa wa-l-nikāt al-lāṭifa

al-Fawāʾid al-sharīfa wa-l-nikāt al-lāṭifa- (الفوائد الشريفة والنكات اللطيفة)

Kitab al-Fawāʾid wa-l-qalāʾid

Kitab al-Fawāʾid wa-l-qalāʾid- (كتاب الفوائد والقلائد)

Fawātiḥ al-jamāl wa-nawāfiḥ al-jalāl

Fawātiḥ al-jamāl wa-nawāfiḥ al-jalāl- (فواتح الجمال ونوافح الجلال)

al-Fawātiḥ al-ilāhiyya wa-l-mafātiḥ al-ghaybiyya

al-Fawātiḥ al-ilāhiyya wa-l-mafātiḥ al-ghaybiyya- (الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية)

Fihris muʾallafāt al-Shaykh al-Akbar

Fihris muʾallafāt al-Shaykh al-Akbar- (فهرس مؤلفات الشيخ الأكبر)

al-Firaq al-sitt al-bāṭila wa-dhikr ʿadadihā

al-Firaq al-sitt al-bāṭila wa-dhikr ʿadadihā- (الفرق الست الباطلة وذكر عدده)

Kitab al-Fitan

Kitab al-Fitan- (كتاب الفتن)

Kitab al-Fuḥūṣ fī al-ruṣūṣ

Kitab al-Fuḥūṣ fī al-ruṣūṣ- (كتاب الفحوص في الرصوص)

Kitab al-Fulk

Kitab al-Fulk- (كتاب الفلك)

Fuṣūl al-ʿaqāʾid

Fuṣūl al-ʿaqāʾid- (فصول العقائد)

Fuṣūl al-ḥaqāʾiq

Fuṣūl al-ḥaqāʾiq- (فصول الحقائق)

Fuṣūl min kitāb al-masāʾil

Fuṣūl min kitāb al-masāʾil- (فصول من كتاب المسائل)

al-Fuṣūl wa-l-fawāʾid

al-Fuṣūl wa-l-fawāʾid- (الفصول والفوائد)

Miftāḥ al-fuṣūṣ

Miftāḥ al-fuṣūṣ- (مفتاح الفصوص)

Sharḥ al-faṣṣ al-idrīsī

Sharḥ al-faṣṣ al-idrīsī- (شرح الفص الإدريسى)

al-Fukuk

al-Fukuk- (الفكوك)

al-Khuṣūṣ bi-adāt al-nuṣūṣ fī sharḥ al-fuṣūṣ

al-Khuṣūṣ bi-adāt al-nuṣūṣ fī sharḥ al-fuṣūṣ- (الخصوص بأداة النصوص فى شرح الفصوص)

Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam

Sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam- (شرح فصوص الحكم)

Mashāriq al-nuṣūṣ al-bāḥith ʿan ghawāmiḍ al-fuṣūṣ

Mashāriq al-nuṣūṣ al-bāḥith ʿan ghawāmiḍ al-fuṣūṣ- (مشارق النصوص الباحث عن غوامض الفصوص)

Muṭṭalaʿ khuṣūṣ al-kalim

Muṭṭalaʿ khuṣūṣ al-kalim- (مطّلع خصوص الكلم فى شرح فصوص الحكم)

Muqaddimāt sharḥ al-fuṣūṣ

Muqaddimāt sharḥ al-fuṣūṣ- (مقدمات شرح الفصوص)

Naṣṣ al-nuṣūṣ fī sharḥ al-fuṣūṣ

Naṣṣ al-nuṣūṣ fī sharḥ al-fuṣūṣ- (نص النصوص فى شرح الفصوص)

Kitab Asrār al-nuṣūṣ fī sharḥ al-fuṣūṣ

Kitab Asrār al-nuṣūṣ fī sharḥ al-fuṣūṣ- (كتاب أسرار النصوص فى شرح الفصوص)

Khuṣūṣ al-niʿam fī sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam

Khuṣūṣ al-niʿam fī sharḥ fuṣūṣ al-ḥikam- (خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم)

Kitab al-Fuḥūṣ sharḥ al-fuṣūṣ

Kitab al-Fuḥūṣ sharḥ al-fuṣūṣ- (بدون عنوان)

Mabāḥith ʿalā baʿḍ fuṣūl al-fuṣūṣ

Mabāḥith ʿalā baʿḍ fuṣūl al-fuṣūṣ- (مباحث على بعض فصول الفصوص)

Majmaʿ al-baḥrayn

Majmaʿ al-baḥrayn- (مجمع البحرين)

al-ʿIqd al-makhṣūṣ bi-tarṣīʿ al-fuṣūṣ

al-ʿIqd al-makhṣūṣ bi-tarṣīʿ al-fuṣūṣ- (العقد المخصوص بترصيع الفصوص)

Kashf al-ḥijāb ʿan wajh al-kitāb

Kashf al-ḥijāb ʿan wajh al-kitāb- (كشف الحجاب عن وجه الكتاب)

Tajalliyāt ʿarāʾis al-nuṣūṣ

Tajalliyāt ʿarāʾis al-nuṣūṣ- (تجليات عرائس النصوص)

Mashraʿ al-khuṣūṣ

Mashraʿ al-khuṣūṣ- (مشرع الخصوص)

Naqsh al-fuṣūṣ

Naqsh al-fuṣūṣ- (نقش الفصوص)

Sharḥ faṣṣ nūḥī min fuṣūṣ al-ḥikam

Sharḥ faṣṣ nūḥī min fuṣūṣ al-ḥikam- (شرح الفص النوحى من فصوص الحكم)

Jāmiʿ asrār al-fuṣūṣ

Jāmiʿ asrār al-fuṣūṣ- (جامع أسرار الفصوص

مغزى الفصوص)

al-Taʾwīl al-muḥkam fī mutashābih fuṣūṣ al-ḥikam

al-Taʾwīl al-muḥkam fī mutashābih fuṣūṣ al-ḥikam- (التأويل المحكم فى متشابه فصوص الحكم)

Jawāhir al-nuṣūṣ fī ḥall kalimāt al-fuṣūṣ

Jawāhir al-nuṣūṣ fī ḥall kalimāt al-fuṣūṣ- (جواهر النصوص فى حل كلمات الفصوص)

Jawāhir al-qidam ʿalā fuṣūṣ al-ḥikam

Jawāhir al-qidam ʿalā fuṣūṣ al-ḥikam- (جواهر القدم على فصوص الحكم)

Fuṣūṣ al-yaqūt fī asrār al-lāhūt

Fuṣūṣ al-yaqūt fī asrār al-lāhūt- (فصوص الياقوت فى أسرار اللاهوت)

Tawḍīḥ al-bayān

Tawḍīḥ al-bayān- (توضيح البيان)

Mushkilāt al-fuṣūṣ

Mushkilāt al-fuṣūṣ- (مشكلات الفصوص)

Jāmiʿ asrār al-fuṣūṣ

Jāmiʿ asrār al-fuṣūṣ- (جامع أسرار الفصوص)

Nuṣūṣ al-khuṣūṣ fī tarjamat al-fuṣūṣ

Nuṣūṣ al-khuṣūṣ fī tarjamat al-fuṣūṣ- (نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص لأحمد)

al-Futūḥāt al-Madaniyya

al-Futūḥāt al-Madaniyya- (الفتوحات المدينة)

al-Futūḥāt al-Miṣriyya

al-Futūḥāt al-Miṣriyya- (الفتوحات المصرية)

Kitab al-Futuwwa

Kitab al-Futuwwa- (كتاب الفتوة)

Risala al-Fuyūḍāt

Risala al-Fuyūḍāt- (رسالة الفيوضات)

Jadwal al-ḥaḍrāt al-ilāhiyya min jumlat al-asmāʾ al-ḥusnā

Jadwal al-ḥaḍrāt al-ilāhiyya min jumlat al-asmāʾ al-ḥusnā- (جدول الحضرات الإلهية من جملة الأسماء الحسنى)

Jadwal ʿaẓīm listikhrāj al-faʾl min al-Qurʾān al-ʿaẓīm

Jadwal ʿaẓīm listikhrāj al-faʾl min al-Qurʾān al-ʿaẓīm- (جدول عظيم لاستخراج الفأل من القرآن العظيم)

Jadhwāt al-iṣṭilāʾ wa-ḥaqīqat al-ijtilāʾ

Jadhwāt al-iṣṭilāʾ wa-ḥaqīqat al-ijtilāʾ- (جذوة الاصطلاء وحقيقة الاجتلاء)

Kitab al-Jafr

Kitab al-Jafr- (كتاب الجفر)

al-Jafr al-abyaḍ

al-Jafr al-abyaḍ- (الجفر الأبيض)

Kitab al-Jafr al-jāmiʿ wa-l-nūr al-lāmiʿ

Kitab al-Jafr al-jāmiʿ wa-l-nūr al-lāmiʿ- (كتاب الجفر الجامع والنور اللامع)

Jafr al-nihāya wa-mubīn khabāyā asrār kunūz al-bidāya wa-l-ghāya

Jafr al-nihāya wa-mubīn khabāyā asrār kunūz al-bidāya wa-l-ghāya- (جفر النهاية ومبين خبايا أسرار كنوز البداية والغاية)

Jafr al-Imām ʿAlī ibn Abī Ṭālib

Jafr al-Imām ʿAlī ibn Abī Ṭālib- (جفر الإمام علي بن أبي طالب)

Jafr al-Shaykh Muḥyī al-Dīn al-ʿArabī

Jafr al-Shaykh Muḥyī al-Dīn al-ʿArabī- (جفر الشيخ محي الدين العربي)

Risala Jafriyya

Risala Jafriyya- (رسالة جفرية)

Kitab al-Jalwa fī maʿrifat al-khalwa

Kitab al-Jalwa fī maʿrifat al-khalwa- (كتاب الجلوة في معرفة الخلوة)

Kitab al-Jāmiʿ

Kitab al-Jāmiʿ- (كتاب الجامع)

Jāmiʿ al-aḥkam fī maʿrifat al-ḥalāl wa-l-ḥarām

Jāmiʿ al-aḥkam fī maʿrifat al-ḥalāl wa-l-ḥarām- (جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام)

Kitab al-Jānn

Kitab al-Jānn- (كتاب الجان)

Jannat al-asmāʾ

Jannat al-asmāʾ- (جنة الأسماء)

Risala Sharḥ jannat al-asmāʾ li-bn ʿArabī (work itself included in this commentary)

Risala Sharḥ jannat al-asmāʾ li-bn ʿArabī (work itself included in this commentary)- (رسالة شرح جنة الأسماء لابن عربى)

Kitab al-Jawāb al-mustaqīm ʿammā saʾala ʿanhu al-Tirmidhī al-ḥakīm

Kitab al-Jawāb al-mustaqīm ʿammā saʾala ʿanhu al-Tirmidhī al-ḥakīm- (كتاب الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذي الحكيم)

Jawāb ʿan masʾalat al-durra al-bayḍāʾ wa-huwa al-ʿaql al-awwal

Jawāb ʿan masʾalat al-durra al-bayḍāʾ wa-huwa al-ʿaql al-awwal- (جواب عن مسألة الدرة البيضاء وهو العقل الأول)

Jawāb ʿan masʾalat al-sabaja al-sawdāʾ wa-hiya al-hayūlā

Jawāb ʿan masʾalat al-sabaja al-sawdāʾ wa-hiya al-hayūlā- (جواب عن مسألة السبجة السوداء وهي الهيولى)

Jawāb ʿan masʾalat al-zumurruda al-khaḍrāʾ aw al-yāqūta al-ḥamrāʾ wa-hiya al-nafs al-kulliyya

Jawāb ʿan masʾalat al-zumurruda al-khaḍrāʾ aw al-yāqūta al-ḥamrāʾ wa-hiya al-nafs al-kulliyya- (جواب عن مسألة الزمردة الخضراء أو الياقوتة الحمراء وهي النفس الكلية)

Risala fī Jawāb maʿrifat al-nafs wa-Allāh taʿālā

Risala fī Jawāb maʿrifat al-nafs wa-Allāh taʿālā- (رسالة في جواب معرفة النفس واللّه تعالى)

Jawāb suʾal Ibn Sawdakīn ʿan aʿlā al-marātib wa-l-aḥwāl

Jawāb suʾal Ibn Sawdakīn ʿan aʿlā al-marātib wa-l-aḥwāl- (جواب سؤال ابن سودكين عن أعلى المراتب والأحوال)

Jawāhir al-ḥikam wa-azāhir al-kalim

Jawāhir al-ḥikam wa-azāhir al-kalim- (جواهر الحكم وأزاهر الكلم)

Jawza fi ʿilm al-taṣawwuf

Jawza fi ʿilm al-taṣawwuf- (جوزة في علم التصوف)

Kitab al-Jihād

Kitab al-Jihād- (كتاب الجهاد)

al-Juzʾ al-awwal min tafsīr kalām Allāh taʿālā

al-Juzʾ al-awwal min tafsīr kalām Allāh taʿālā- (الجزء الأول من تفسير كلام اللّه تعالى)

Juzʾ al-aḥādith al-ʿāliya

Juzʾ al-aḥādith al-ʿāliya- (الجزء في الأحاديث العالية)

Juzʾ min tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm ʿalā lisān al-ṣufiyya

Juzʾ min tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm ʿalā lisān al-ṣufiyya- (جزء من تفسير القرآن العظيم على لسان الصوفية)

Risala al-Ghalaṭ

Risala al-Ghalaṭ- (رسالة الغلط)

Kitab al-Ghawāmiḍ wa-l-ʿawāṣim

Kitab al-Ghawāmiḍ wa-l-ʿawāṣim- (كتاب الغوامض والعواصم)

Risala al-Ghawthiyya

Risala al-Ghawthiyya- (رسالة الغوثية)

Kitab al-Ghinā

Kitab al-Ghinā- (كتاب الغنى)

Kitab al-Ghīra wa-l-ijtihād

Kitab al-Ghīra wa-l-ijtihād- (كتاب الغيرة والاجتهاد)

Ghirrat al-naẓar fī ittiḥād al-ʿayn wa-l-athar

Ghirrat al-naẓar fī ittiḥād al-ʿayn wa-l-athar- (غرّة النظر في اتحاد العين والأثر)

Kitab al-Ghirra wa-l-ʿizza

Kitab al-Ghirra wa-l-ʿizza- (كتاب الغرّة والعزّة)

Kitab al-Ghull

Kitab al-Ghull- (كتاب الغلّ)

Ghunyat al-ṭālib fī ma ishtamala ʿalayhi ʿilm al-wahm wa-l-saruda min al-maṭālib

Ghunyat al-ṭālib fī ma ishtamala ʿalayhi ʿilm al-wahm wa-l-saruda min al-maṭālib- (غنية الطالب فيما اشتمل عليه علم الوهم والسارودا من المطالب)

Kitab al-Huwiyya

Kitab al-Huwiyya- (كتاب الهوية)

Risala al-Ḥabīb

Risala al-Ḥabīb- (رسالة الحبيب)

Ḥadīth al-arbaʿīn

Ḥadīth al-arbaʿīn- (حديث الأربعين)

Ḥaḍrat al-ḥaḍarāt

Ḥaḍrat al-ḥaḍarāt- (حضرة الحضرات)

Ḥāfiẓ al-lisān wa-l-janān

Ḥāfiẓ al-lisān wa-l-janān- (حافظ اللسان والجنان)

al-Ḥajj al-akbar

al-Ḥajj al-akbar- (الحج الأكبر)

Ḥall al-rumūz wa-mafātīḥ al-kunūz

Ḥall al-rumūz wa-mafātīḥ al-kunūz- (حل الرموز ومفاتيح الكنوز)

Kitab al-Ḥaqāʾiq al-asmāʾ al-ḥusnā

Kitab al-Ḥaqāʾiq al-asmāʾ al-ḥusnā- (كتاب حقائق الأسماء الحسنى)

Ḥaqīqat al-ḥaqāʾiq

Ḥaqīqat al-ḥaqāʾiq- (حقيقة الحقائق)

al-Ḥaqīqa al-ilāhiyya

al-Ḥaqīqa al-ilāhiyya- (الحقيقة الإلهية)

Ḥaqīqat al-yaqīn wa-zulfat al-tamkīn

Ḥaqīqat al-yaqīn wa-zulfat al-tamkīn- (حقيقة اليقين وزلفة التمكين)

Ḥaqq al-waqt wa-l-sāʿa

Ḥaqq al-waqt wa-l-sāʿa- (حق الوقت والساعة)

Ḥarf al-kalimāt

Ḥarf al-kalimāt- (حرف الكلمات)

Ḥarf al-kalimāt wa-ḥarf al-ṣalawāt

Ḥarf al-kalimāt wa-ḥarf al-ṣalawāt- (حرف الكمات وحرف الصلوات)

Risala al-Ḥaṣād

Risala al-Ḥaṣād- (رسالة الحصاد)

Ḥarf al-miʿrāj wa-aṣl al-idkhāl wa-l-ikhrāj

Ḥarf al-miʿrāj wa-aṣl al-idkhāl wa-l-ikhrāj- (حرف المعراج وأصل الإدخال والإخراج)

Risala al-Ḥashr al-jusmānī

Risala al-Ḥashr al-jusmānī- (رسالة الحشر الجسماني)

Kitab Ḥawḍ al-ḥayāt

Kitab Ḥawḍ al-ḥayāt- (كتاب حوض الحياة)

Ḥijjat al-wadāʿ

Ḥijjat al-wadāʿ- (حجة الوداع)

Kitab al-Ḥikam

Kitab al-Ḥikam- (كتاب الحكم)

Kitab al-Ḥikma al-maḥbūba

Kitab al-Ḥikma al-maḥbūba- (كتاب الحكمة المحبوبة)

Risala fī Ḥikma kawn al-nabī ummiyan

Risala fī Ḥikma kawn al-nabī ummiyan- (رسالة في حكمة كون النبي أمي)

Ḥirz sayyidinā Sulaymān

Ḥirz sayyidinā Sulaymān- (حرز سيدنا سليمان)

Ḥizb al-aḥadiyya

Ḥizb al-aḥadiyya- (حزب الأحدية)

Ḥizb al-fatḥ

Ḥizb al-fatḥ- (حزب الفتح)

Ḥizb al-iʿtiṣām

Ḥizb al-iʿtiṣām- (حزب الاعتصام)

Ḥizb al-nūr

Ḥizb al-nūr- (حزب النور)

Ḥizb al-Shaykh al-Akbar

Ḥizb al-Shaykh al-Akbar- (حزب الشيخ الأكبر)

Ḥizb al-tawḥīd

Ḥizb al-tawḥīd- (حزب التوحيد)

Ḥizb al-wiqāya

Ḥizb al-wiqāya- (حزب الوقاية)

al-Durr al-aghlā fī sharḥ al-dawr al-aʿlā

al-Durr al-aghlā fī sharḥ al-dawr al-aʿlā- (الدر الأغلى فى شرح الدور الأعلى)

al-Durr al-thamīn sharḥ al-dawr al-aʿlā li-muḥyī al-dīn

al-Durr al-thamīn sharḥ al-dawr al-aʿlā li-muḥyī al-dīn- (الدر الثمين شرح الدور الأعلى لمحيى الدين)

Kashf al-kurūb

Kashf al-kurūb- (كشف الكروب)

al-Sirr al-aḥlā

al-Sirr al-aḥlā- (السر الأحلى)

Fatḥ al-durr al-aghlā

Fatḥ al-durr al-aghlā- (فتح الدر الأغلى)

Ḥizb maghnaṭīs al-qulūb

Ḥizb maghnaṭīs al-qulūb- (حزب مغنطيس القلوب)

Risala al-Ḥubuk

Risala al-Ḥubuk- (رسالة الحبك)

Ḥukm al-sabʿat al-aflāk

Ḥukm al-sabʿat al-aflāk- (حكم السبعة الأفلاك)

Risala al-Ḥulal

Risala al-Ḥulal- (رسالة الحلل)

Kitab al-Ḥurūf

Kitab al-Ḥurūf- (كتاب الحروف)

Kitab al-Ḥurūf fi ʿilm al-mawṣūf

Kitab al-Ḥurūf fi ʿilm al-mawṣūf- (كتاب الحروف في علم الموصوف)

Kitab al-Ḥusn

Kitab al-Ḥusn- (كتاب الحسن)

Risala fī Khalq al-aflāk

Risala fī Khalq al-aflāk- (رسالة في خلق الأفلاك)

Khalq al-ʿālam wa-manshaʾ al-khalīqa

Khalq al-ʿālam wa-manshaʾ al-khalīqa- (خلق العالم ومنشأ الخليقة)

Khalʿ al-naʿlayn

Khalʿ al-naʿlayn- (خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين)

Kitab al-Khalwa

Kitab al-Khalwa- (كتاب الخلوة)

Khātimat risālat al-radd ʿalā al-yahūd

Khātimat risālat al-radd ʿalā al-yahūd- (خاتمة رسالة الرد على اليهود)

Kitab Khatm al-awliyā

Kitab Khatm al-awliyā- (كتاب ختم الأولياء)

al-Khayāl wa-l-wahm

al-Khayāl wa-l-wahm- (الخيال والوهم)

Kitab al-Khazāʾin

Kitab al-Khazāʾin- (كتاب الخزائن)

Khurūj al-shukhūṣ ʿan burūj al-khuṣūṣ

Khurūj al-shukhūṣ ʿan burūj al-khuṣūṣ- (خروج الشخوص عن بروج الخصوص)

al-Khuṭab wa-l-masāʾīl

al-Khuṭab wa-l-masāʾīl- (الخطب والمسائل)

Kitab al-Khuṭabāʾ

Kitab al-Khuṭabāʾ- (كتاب الخطباء)

Kitab al Khuṭba fī naḍad al-ʿalam

Kitab al Khuṭba fī naḍad al-ʿalam- (كتاب الخطبة في نضد العالم)

al-ʿIbāda

al-ʿIbāda- (العبادة)

Kitab al-Ifāda liman arāda al-istifāda

Kitab al-Ifāda liman arāda al-istifāda- (كتاب الإفادة لمن أراد الاستفادة)

Kitab al-Ifhām fī sharḥ al-iʿlām

Kitab al-Ifhām fī sharḥ al-iʿlām- (كتاب الإفهام في شرح الإعلام)

al-Ifrād wa-l-ittiḥād

al-Ifrād wa-l-ittiḥād- (ألإفراد والاتحاد)

al-Ijāba

al-Ijāba- (الإجابة)

Ijāzali-l-malik al-muẓaffar

Ijāzali-l-malik al-muẓaffar- (إجازة للملك المظفر)

Ijāza min ḥalab

Ijāza min ḥalab- (إجازة من حلب)

Ijāzat al-Shaykh al-Akbar li-Ṣadr al-Dīn al-Qunawī

Ijāzat al-Shaykh al-Akbar li-Ṣadr al-Dīn al-Qunawī- (إجازة الشيخ الأكبر لصدر الدين القونوي)

Ikhtiṣār al-Bukhārī

Ikhtiṣār al-Bukhārī- (اختصار البخاري)

Ilāhiyyāt Ibn ʿArabī

Ilāhiyyāt Ibn ʿArabī- (إلهيات ابن عربي)

Iʿlām al-shuhūd fī kashf mubhamāt al-wujūd

Iʿlām al-shuhūd fī kashf mubhamāt al-wujūd- (إعلام الشهود في كشف مبهمات الوجود)

Kitab al-Iʿlām bi-mā khalaq Allāh min al-ʿajāʾib fī al-arḍ allatī khuliqat min baqiyat ṭīnat Adam ʿalayhi al-salām

Kitab al-Iʿlām bi-mā khalaq Allāh min al-ʿajāʾib fī al-arḍ allatī khuliqat min baqiyat ṭīnat Adam ʿalayhi al-salām- (كتاب الإعلام بما خلق اللّه من العجائب في الأرض التي خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام)

Kitab al-Iʿlām fī mā buniya ʿalayhi al-islām

Kitab al-Iʿlām fī mā buniya ʿalayhi al-islām- (كتاب الإعلام فيما بني عليه الإسلام)

Kitab fī ʿIlm al-ḥarf

Kitab fī ʿIlm al-ḥarf- (كتاب في علم الحروف)

Risala al-ʿIlm al-ladunnī

Risala al-ʿIlm al-ladunnī- (رسالة العلم اللدني)

al-ʿIlm wa-l-ʿamal

al-ʿIlm wa-l-ʿamal- (العلم والعمل)

Kitab al-Inbāh ʿalā ṭarīq Allāh

Kitab al-Inbāh ʿalā ṭarīq Allāh- (كتاب الإنباه على طريق اللّه)

Inkhirāq al-junūd ilā al-julūd wa-infilāq al-shuhūd ilā sujūd

Inkhirāq al-junūd ilā al-julūd wa-infilāq al-shuhūd ilā sujūd- (انخراق الجنود إلى الجلود وانفلاق الشهود إلى السجود)

al-Tibr al-aḥmar fī sharḥ kalām al-shaykh al-akbar

al-Tibr al-aḥmar fī sharḥ kalām al-shaykh al-akbar- (التبر الأحمر في شرح كلام الشيخ الأكبر)

Inshāʾ al-jusūm al-insāniyya

Inshāʾ al-jusūm al-insāniyya- (انشاء الجسوم الانسانية)

Kitab al-Insān al-kullī fī maʿrifat al-ʿālam al-ʿulwī wa-l-suflī

Kitab al-Insān al-kullī fī maʿrifat al-ʿālam al-ʿulwī wa-l-suflī- (كتاب الانسان الكلي في معرفة العالم العلوي والسفلي)

Risala al-Intiṣār

Risala al-Intiṣār- (رسالة الانتصار)

Kitab al-ʿIqd al-manẓūm

Kitab al-ʿIqd al-manẓūm- (كتاب العقد المنظوم)

al-ʿIqd al-manzūm wa-l-sirr al-makhtūm

al-ʿIqd al-manzūm wa-l-sirr al-makhtūm- (العقد المنظوم والسر المختوم)

ʿIqd al-qalāʾid fī silk al-farāʾid

ʿIqd al-qalāʾid fī silk al-farāʾid- (عقد القلائد في سلك الفرائد)

Kitab al-ʿIrfān

Kitab al-ʿIrfān- (كتاب العرفان)

Kitab al-Irshād

Kitab al-Irshād- (كتاب الإرشاد)

Kitab al-Irshād fī kharq al-adab...

Kitab al-Irshād fī kharq al-adab...- (كتاب الإرشاد في خرق الأدب المعتاد)

Irshād al-ṭālibīn wa-tanbīh al-murīdīn

Irshād al-ṭālibīn wa-tanbīh al-murīdīn- (إرشاد الطالبين وتنبيه المريدين)

Ishārāt al-ḥurūf

Ishārāt al-ḥurūf- (إشارات الحروف)

Ishārāt al-Qurʾān fī ʿālam al-insān

Ishārāt al-Qurʾān fī ʿālam al-insān- (اشارات القرآن في عالم الإنسان)

Kitab al-Ishārāt ilā sharḥ al-asmāʾ wa-l-ṣifāt

Kitab al-Ishārāt ilā sharḥ al-asmāʾ wa-l-ṣifāt- (الإشارات إلى شرح الأسماء والصفات)

Isfār al-ṣabāḥ

Isfār al-ṣabāḥ- (إسفار الصباح)

Isfār fī sifr Nūḥ

Isfār fī sifr Nūḥ- (إسفار في سفر نوح)

Kitab al-Islām

Kitab al-Islām- (كتاب الإسلام)

ʿIshq al-nafs bi-l-jasad

ʿIshq al-nafs bi-l-jasad- (عشق النفس بالجسد)

Kitab al-ʿIshq wa-l-muṭālaʿāt

Kitab al-ʿIshq wa-l-muṭālaʿāt- (كتاب العشق والمطالعات)

Kitab al-Najāt min ḥujūb al-ishtibāh

Kitab al-Najāt min ḥujūb al-ishtibāh- (كتاب النجاة من حجب الاشتباه)

Kitab al-Istikhāra

Kitab al-Istikhāra- (رسالة الاستخارة)

Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya

Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya- (اصطلاحات الصوفية)

Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya al-wārida fī al-futūḥāt

Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya al-wārida fī al-futūḥāt- (اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات)

Rashḥ al-zulāl

Rashḥ al-zulāl- (رشح الزلال)

Iʿtiṣām al-ikhlāṣ

Iʿtiṣām al-ikhlāṣ- (اعتصام الإخلاص)

Iʿtiṣām al-Shaykh al-Akbar

Iʿtiṣām al-Shaykh al-Akbar- (اعتصام الشيخ الأكبر)

al-Ittiḥād al-ʿishqī

al-Ittiḥād al-ʿishqī- (الاتحاد العشقي)

Kitab ʿIẓat al-albāb wa-dhakhīratu al-iktisāb

Kitab ʿIẓat al-albāb wa-dhakhīratu al-iktisāb- (كتاب عظة الألباب وذخيرة الاكتساب)

al-ʿIzz wa-l-dhull

al-ʿIzz wa-l-dhull- (العز والذل)

Kitab al-Kabāʾir

Kitab al-Kabāʾir- (كتاب الكبائر)

Kayfa anta wa-kayfa anā wa-man anta wa-man anā

Kayfa anta wa-kayfa anā wa-man anta wa-man anā- (كيف أنت وكيف أنا ومن أنت ومن أن)

Risala al-Kalām ʿalā ḥurūf al-muʿjam wa-maʿānīhā

Risala al-Kalām ʿalā ḥurūf al-muʿjam wa-maʿānīhā- (رسالة الكلام على حروف المعجم ومعانيه)

Kalimāt al-Shaykh wa-l-Ḥusayn al-Ḥallāj

Kalimāt al-Shaykh wa-l-Ḥusayn al-Ḥallāj- (كلمات الشيخ والحسين الحلاج)

Kalimāt fī faḍāʾil al-futuwwa

Kalimāt fī faḍāʾil al-futuwwa- (كلمات في فضائل الفتوة)

Kalimāt qudsiyya

Kalimāt qudsiyya- (كلمات قدسية)

Kanz al-jawāhir fī maẓāhir al-awāmir

Kanz al-jawāhir fī maẓāhir al-awāmir- (كنز الجواهر في مظاهر الأوامر)

Kitab Kanz al-ḥaqāʾiq fī kashf al-daqāʾiq

Kitab Kanz al-ḥaqāʾiq fī kashf al-daqāʾiq- (كتاب كنز الحقائق في كشف الدقائق)

al-Kanz al-mulṭalsam min al-sirr al-muʿaẓẓam

al-Kanz al-mulṭalsam min al-sirr al-muʿaẓẓam- (الكنز المطلسم من السر المعظم)

Kashf al-asrār wa-hatk al-astār

Kashf al-asrār wa-hatk al-astār- (كشف الأسرار وهتك الأستار)

Kashf al-astār ʿan khawāṣṣ al-asrār

Kashf al-astār ʿan khawāṣṣ al-asrār- (كشف الأستار عن خواص الأسرار)

K Kashf al-ḍamīr min aḥruf al-taksīr

K Kashf al-ḍamīr min aḥruf al-taksīr- (كتاب كشف الضمير من أحرف التكسير)

Bayān al-manẓūm wa-maẓhar al-maktūm

Bayān al-manẓūm wa-maẓhar al-maktūm- (بيان المنظوم ومظهر المكتوم)

Kashf al-ghumma fī al-nūr wa-l-ẓulma

Kashf al-ghumma fī al-nūr wa-l-ẓulma- (كشف الغمة في النور والظلمة)

Kashf al-ḥijāb

Kashf al-ḥijāb- (كشف الحجاب)

Kitab al-Kashf al-kullī wa-l-ʿilm al-innī fī ʿilm al-ḥurūf

Kitab al-Kashf al-kullī wa-l-ʿilm al-innī fī ʿilm al-ḥurūf- (كتاب الكشف الكلي والعلم الإنّي في علم الحروف)

Kashf al-kunūz

Kashf al-kunūz- (كشف الكنوز)

Risala Kashf al-rān wajh al-bayān

Risala Kashf al-rān wajh al-bayān- (رسالة كشف الران عن وجه البيان)

Kashf al-sitr li ahl al-sirr

Kashf al-sitr li ahl al-sirr- (كشف الستر لأهل السر)

Kashf ilāhī ilā qalb al-Shaykh Muḥyī al-Dīn

Kashf ilāhī ilā qalb al-Shaykh Muḥyī al-Dīn- (كشف إلهي إلى قلب الشيخ محي الدين)

Kashf sirr al-waʿd wa-bayān ʿalāmat al-wajd

Kashf sirr al-waʿd wa-bayān ʿalāmat al-wajd- (كشف سر الوعد وبيان علامة الوجد)

Kashf sitr al-ghayra ʿan sirr al-hayra

Kashf sitr al-ghayra ʿan sirr al-hayra- (كشف ستر الغيرة عن سر الحيرة)

al-Kashf wa-futūḥ

al-Kashf wa-futūḥ- (الكشف وفتوح الغيب)

al-Kashf wa-l-katm

al-Kashf wa-l-katm- (الكشف والكتم)

Kitab al-Kashf wa-l-tabyīn

Kitab al-Kashf wa-l-tabyīn- (كتاب الكشف والتبيين)

Kitab al-Kathīb

Kitab al-Kathīb- (كتاب الكثيب)

al-Kawkab al-āfil

al-Kawkab al-āfil- (الكوكب الآفل)

Kawkab al-fajr fī sharḥ ḥizb al-baḥr

Kawkab al-fajr fī sharḥ ḥizb al-baḥr- (كوكب الفجر في شرح حزب البحر)

Risala fī Kayfiyyat aḥwāl rijāl Allāh

Risala fī Kayfiyyat aḥwāl rijāl Allāh- (رسالة في كيفية أحوال رجال الله)

Kīmiyāʾ al-saʿāda li-ahl al-irādā

Kīmiyāʾ al-saʿāda li-ahl al-irādā- (كيمياء السعادة لأهل الإرادة)

Majmāʿ al-baḥrayn

Majmāʿ al-baḥrayn- (مجمع البحرين)

Risala Kunh al-dhāt

Risala Kunh al-dhāt- (رسالة كنه الذات)

Kitab al-Kutub

Kitab al-Kutub- (كتاب الكتب)

al-Laʾāliʾ al-bahiyya fī ṭarīq al-ṣūfiyya

al-Laʾāliʾ al-bahiyya fī ṭarīq al-ṣūfiyya- (اللآلئ البهية في طريق الصوفية)

Kitab Ladd wa-huwa kitāb al-tisʿata ʿashar

Kitab Ladd wa-huwa kitāb al-tisʿata ʿashar- (كتاب «لد» وهو كتاب التسعة عشر)

Kitab al-Lamʿ wa-l-barq min ḥaḍrat al-jamʿ wa-l-farq

Kitab al-Lamʿ wa-l-barq min ḥaḍrat al-jamʿ wa-l-farq- (كتاب اللمع والبرق من حضرة الجمع والفرق)

Lamḥ al-burhān

Lamḥ al-burhān- (لمح البرهان)

Laṭāʾif al-adhkār

Laṭāʾif al-adhkār- (لطائف الأذكار)

Laṭāʾif al-asrār

Laṭāʾif al-asrār- (لطائف الأسرار)

Lawāʿij al-asrār wa-lawāʾiḥ al-anwār

Lawāʿij al-asrār wa-lawāʾiḥ al-anwār- (لواعج الأسرار ولوائح الأنوار)

Risala Lawāmiʿ al-anwār

Risala Lawāmiʿ al-anwār- (رسالة لوامع الأنوار)

al-Lawāmiʿ al-mushriqa fī kashf ma fīal-ʿadad min al-asrār al-mūniqa

al-Lawāmiʿ al-mushriqa fī kashf ma fīal-ʿadad min al-asrār al-mūniqa- (اللوامع المشرقة في كشف ما في العدد من الأسرار المونقة)

Kitab Lawāqiḥ al-anwār wa-lawāmiḥ al-asrār

Kitab Lawāqiḥ al-anwār wa-lawāmiḥ al-asrār- (كتاب لواقح الأنوار ولوامح الأسرار)

Lawāzim al-taʿrif li-l-maqām al-sharīf

Lawāzim al-taʿrif li-l-maqām al-sharīf- (لوازم التعريف للمقام الشريف)

Lubb al-lubb

Lubb al-lubb- (لب اللب)

Lubb al-maʿāni wa-l-maqāṣid

Lubb al-maʿāni wa-l-maqāṣid- (لب المعاني والمقاصد)

al-Lumʿa al-mawsūma bi-kashf al-ghiṭāʾ li-ikhwān al-ṣafāʾ

al-Lumʿa al-mawsūma bi-kashf al-ghiṭāʾ li-ikhwān al-ṣafāʾ- (اللمعة الموسومة بكشف الغطاء لإخوان الصفاء)

al-Lumʿa al-nūrāniyya

al-Lumʿa al-nūrāniyya- (اللمعة النورانية)

al-Luṭf wa-l-qahr

al-Luṭf wa-l-qahr- (اللطف والقهر)

Maʾāl al-ʿālam

Maʾāl al-ʿālam- (مآل العالم)

Maʿālim rashḥ al-yaqīn ʿan makhāʾil al-ẓann wa-l-takhmīn

Maʿālim rashḥ al-yaqīn ʿan makhāʾil al-ẓann wa-l-takhmīn- (معالم رشح اليقين عن مخايل الظن والتخمين)

al-Maʿārif al-ilāhiyya wa-l-ishārāt fī asrār al-asmā wa-l-kināyat

al-Maʿārif al-ilāhiyya wa-l-ishārāt fī asrār al-asmā wa-l-kināyat- (المعارف الإلهية والاشارات في اسرار الأسماء والكنايات)

Maʿārij al-albāb fī kashf al-awtād wa-l-aqṭāb

Maʿārij al-albāb fī kashf al-awtād wa-l-aqṭāb- (معارج الألباب في كشف الأوتاد والأقطاب)

Maʿārij al-insān

Maʿārij al-insān- (معارج الإنسان)

Maʿārij al-quds

Maʿārij al-quds- (معارج القدس)

al-Mabāḥith al-ḥalabiyya

al-Mabāḥith al-ḥalabiyya- (المباحث الحلبية)

Kitab al-Mabāḥith al-mutaʿalliqa bi-l-asmāʾ al-ḥusnā

Kitab al-Mabāḥith al-mutaʿalliqa bi-l-asmāʾ al-ḥusnā- (كتاب المباحث المتعلقة بالأسماء الحسنى)

Mabāḥith al-ṭālibīn

Mabāḥith al-ṭālibīn- (مباحث الطالبين)

Risala Madār al-ʿilm

Risala Madār al-ʿilm- (رسالة مدار العلم)

Madkhal fī ʿilm al-ḥurūf

Madkhal fī ʿilm al-ḥurūf- (مدخل في علم الحروف)

al-Madkhal ilā al-ʿamal bi-l-ḥurūf ʿalā baʿḍ al-ārāʾ

al-Madkhal ilā al-ʿamal bi-l-ḥurūf ʿalā baʿḍ al-ārāʾ- (المدخل إلى العمل بالحروف على بعض الآراء)

al-Madkhal ilā al-ḥurūf

al-Madkhal ilā al-ḥurūf- (المدخل إلى الحروف)

Kitab al-Majd

Kitab al-Majd- (كتاب المجد)

Majmaʿ khuṭab Ibn ʿArabī

Majmaʿ khuṭab Ibn ʿArabī- (مجمع خطب ابن عربي)

Majmūʿat al-aḥzāb li-l-Shaykh al-Akbar

Majmūʿat al-aḥzāb li-l-Shaykh al-Akbar- (مجموعة الأحزاب للشيخ الأكبر)

Majmūʿat al-awrād

Majmūʿat al-awrād- (مجموعة الأوراد)

Majmūʿat al-khawāṣṣ wa-l-ḥurūf

Majmūʿat al-khawāṣṣ wa-l-ḥurūf- (مجموعة الخواص والحروف)

Majmūʾ rasāʾil fī uṣūl al-fiqh

Majmūʾ rasāʾil fī uṣūl al-fiqh- (مجموع رسائل في أصول الفقه)

Risala al-Maḥabba

Risala al-Maḥabba- (رسالة المحبة)

Risala fī al-Maḥabba

Risala fī al-Maḥabba- (رسالة في المحبة)

Maḥāsin al-akhlāq

Maḥāsin al-akhlāq- (محاسن الأخلاق)

Maḥāsin al-akhyār wa-manāqib al-sāda al-akhyār

Maḥāsin al-akhyār wa-manāqib al-sāda al-akhyār- (محاسن الأخيار ومناقب السادة الأخيار)

Kitab al-Malak

Kitab al-Malak- (كتاب الملك)

Kitab al-Malāmiyya

Kitab al-Malāmiyya- (كتاب الملامية)

Kitab al-Malḥama

Kitab al-Malḥama- (كتاب الملحمة)

Malḥamat al-muʿīzz Ibn Bādis

Malḥamat al-muʿīzz Ibn Bādis- (ملحمة المعز بن باديس)

al-Malḥama al-shamsiyya fī kashf al-ʿulūm al-khafiyya

al-Malḥama al-shamsiyya fī kashf al-ʿulūm al-khafiyya- (الملحمة الشمسية في كشف العلوم الخفية)

Kitab al-Maʿlūmāt

Kitab al-Maʿlūmāt- (كتاب المعلومات)

Manāfiʿ al-asmāʾ al-ḥusnā

Manāfiʿ al-asmāʾ al-ḥusnā- (منافع الأسماء الحسنى)

Manāqib al-maʿārif

Manāqib al-maʿārif- (مناقب المعارف)

Kitab al-Manāzil al-insāniyya

Kitab al-Manāzil al-insāniyya- (كتاب المنازل الانسانية)

Manāzil al-sāʾirīn

Manāzil al-sāʾirīn- (منازل السائرين)

Kitab al-Manāẓir

Kitab al-Manāẓir- (كتاب المناظر)

Manhaj al-bayān li-ahl al-riḍwān

Manhaj al-bayān li-ahl al-riḍwān- (منهج البيان لأهل الرضوان)

Kitab al-Manīʿ...

Kitab al-Manīʿ...- (كتاب المنيع الحمى البصير فيه كالأعمى)

Manqubat mawlid al-nabī

Manqubat mawlid al-nabī- (منقبة مولد النبي)

Manzil al-ʿārif al-Jibrīlī

Manzil al-ʿārif al-Jibrīlī- (منزل العارف الجبريلي)

al-Manẓūmāt

al-Manẓūmāt- (المنظومات)

Kitab Maqām al-maʿrifa

Kitab Maqām al-maʿrifa- (كتاب مقام المعرفة)

Kitab Maqām al-qurba

Kitab Maqām al-qurba- (كتاب مقام القربة)

Kitab al-Maqāmāt fī al-taṣawwuf

Kitab al-Maqāmāt fī al-taṣawwuf- (كتاب المقامات في التصوف)

al-Maqāmāt al-miʾa

al-Maqāmāt al-miʾa- (المقامات المائة)

al-Maqāmāt al-saniyya al-makhṣūṣa bi-l-sāda al-ṣūfiyya

al-Maqāmāt al-saniyya al-makhṣūṣa bi-l-sāda al-ṣūfiyya- (المقامات السنية المخصوصة بالسادة الصوفية)

al-Maqṣid al-asmāʾ fī al-ishārāt fī mā waqaʿa fī al-Qurʾān bi-lisān al-ḥaqīqa wa-l-sharīʿa min al-kināyāt

al-Maqṣid al-asmāʾ fī al-ishārāt fī mā waqaʿa fī al-Qurʾān bi-lisān al-ḥaqīqa wa-l-sharīʿa min al-kināyāt- (المقصد الأسمى في الاشارات فيما وقع في القرآن بلسان الحقيقة والشريعة من الكنايات)

al-Marātib al-ilāhiyya

al-Marātib al-ilāhiyya- (المراتب الإلهية)

Marātib al-kathīb al-abyaḍ

Marātib al-kathīb al-abyaḍ- (مراتب الكثيب الأبيض)

Kitab Marātib al-taqwā

Kitab Marātib al-taqwā- (كتاب مراتب التقوى)

Risala fī Marātib al-wujūd

Risala fī Marātib al-wujūd- (رسالة في مراتب الوجود)

Marātib ʿulūm al-wahb

Marātib ʿulūm al-wahb- (مراتب علوم الوهب)

Risala fī Maʿrifat Allāh taʿālā

Risala fī Maʿrifat Allāh taʿālā- (رسالة في معرفة اللّه تعالى)

Maʿrifat al-ʿārifīn

Maʿrifat al-ʿārifīn- (معرفة العارفين)

Maʿrifat asmaʾ al-Burūj

Maʿrifat asmaʾ al-Burūj- (معرفة أسماء البروج)

Maʿrifat al-asmāʾ al-ḥusnā

Maʿrifat al-asmāʾ al-ḥusnā- (معرفة الأسماء الحسنى)

Maʿrifat al-asrār al-Makkiyya

Maʿrifat al-asrār al-Makkiyya- (معرفة الأسرار المكية)

Maʿrifat al-kanz al-ʿaẓīm

Maʿrifat al-kanz al-ʿaẓīm- (معرفة الكنز العظيم)

Risala fī Maʿrifat al-nafs wa-l-rūḥ

Risala fī Maʿrifat al-nafs wa-l-rūḥ- (رسالة في معرفة النفس والروح)

Risala fī Maʿrifat laylat al-qadr

Risala fī Maʿrifat laylat al-qadr- (رسالة في معرفة ليلة القدر)

Risala fī Maʿrifat maʿnā al-nubuwa wa-l-risāla

Risala fī Maʿrifat maʿnā al-nubuwa wa-l-risāla- (رسالة في معرفة معنى النبوة والرسالة)

Maʿrifat manāzil al-qamar

Maʿrifat manāzil al-qamar- (معرفة منازل القمر)

Risala fī Maʿrifat sayr rijāl al-ghayb

Risala fī Maʿrifat sayr rijāl al-ghayb- (رسالة في معرفة سير رجال الغيب)

al-Maʿrifa wa-l-ḥirfa

al-Maʿrifa wa-l-ḥirfa- (المعرفة والحرفة)

Kitab al-Markaz

Kitab al-Markaz- (كتاب المركز)

Sharḥ khutbat al-Kitab

Sharḥ khutbat al-Kitab- (شرح خطبة الكتاب)

Kitab al-Masāʾil

Kitab al-Masāʾil- (كتاب المسائل)

Kitab al-Masāʾil al-thalāth al-ʿaql wa-l-nafs wa-l-hayūlā

Kitab al-Masāʾil al-thalāth al-ʿaql wa-l-nafs wa-l-hayūlā- (كتاب المسائل الثلاث: العقل والنفس والهيولى)

Kitab al-Masāʾil li-l-Shaykh al-Akbar

Kitab al-Masāʾil li-l-Shaykh al-Akbar- (كتاب المسائل للشيخ الأكبر)

Masāʾil talaqqāha al-Shaykh Shams al-Dīn Ismāʿil b. Sawdakīn min sayyidinā al-Shaykh Muḥyi al-Dīn b. ʿArabī

Masāʾil talaqqāha al-Shaykh Shams al-Dīn Ismāʿil b. Sawdakīn min sayyidinā al-Shaykh Muḥyi al-Dīn b. ʿArabī- (مسائل تلقاها الشيخ شمس الدين اسماعيل بن سودكين من سيدنا الشيخ محي الدين بن عربي)

al-Mashāriʿ

al-Mashāriʿ- (المشارع)

Mashhad ḥaḍrat al-janna

Mashhad ḥaḍrat al-janna- (مشهد حضرة الجنة)

Kitab Maṭāliʿ al-anwār al-ilāhiyya

Kitab Maṭāliʿ al-anwār al-ilāhiyya- (كتاب مطالع الأنوار الالهية)

Kitab al-Maṭāliʾ al-qudsiyya

Kitab al-Maṭāliʾ al-qudsiyya- (كتاب المطالع القدسية)

Mawāqiʿ al-ilhām min nafaḥāt al-faḍl wa-l-ilhām

Mawāqiʿ al-ilhām min nafaḥāt al-faḍl wa-l-ilhām- (مواقع الإلهام من نفحات الفضل والإلهام)

Sharḥ mawāqiʿ al-nujūm

Sharḥ mawāqiʿ al-nujūm- (شرح مواقع النجوم)

Ṭawāliʿ manāfiʿ al-ʿulūm min maṭāliʿ mawāqiʿ al-nujūm

Ṭawāliʿ manāfiʿ al-ʿulūm min maṭāliʿ mawāqiʿ al-nujūm- (طوالع منافع العلوم من مطالع مواقع النجوم)

Mawāqif al-ghāyāt

Mawāqif al-ghāyāt- (مواقف الغايات)

Kitab al-Mawārid wa-l-wāridāt

Kitab al-Mawārid wa-l-wāridāt- (كتاب الموارد والواردات)

Mawʿiẓat al-albāb

Mawʿiẓat al-albāb- (موعظة الألباب)

Mawʿiẓat ahl al-inkār

Mawʿiẓat ahl al-inkār- (موعظة أهل الإنكار)

al-Mawlid al-jusmānī wa-l-rūḥānī

al-Mawlid al-jusmānī wa-l-rūḥānī- (المولد الجسماني والروحاني)

Mawlid al-nabī

Mawlid al-nabī- (مولد النبي)

Maẓhar ʿarāʾis al-mukhabbaʾāt bi-l-lisān al-ʿArabī

Maẓhar ʿarāʾis al-mukhabbaʾāt bi-l-lisān al-ʿArabī- (مظهر عرائس المخبآت باللسان العربي)

Miftāḥ al-bāb al-muqfal li-fahm al-kitāb al-munzal

Miftāḥ al-bāb al-muqfal li-fahm al-kitāb al-munzal- (مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل)

Miftāḥ al-fuṣūṣ

Miftāḥ al-fuṣūṣ- (مفتاح الفصوص)

Miftāḥ al-ḥajj wa-iḍāḥ al-maḥajja

Miftāḥ al-ḥajj wa-iḍāḥ al-maḥajja- (مفتاح الحجة وايضاح المحجة)

Miftāḥ al-maʿiyya fī ʿilm al-zāyirja

Miftāḥ al-maʿiyya fī ʿilm al-zāyirja- (مفتاح المعية في علم الزايرجة)

Miftāḥ al-maqāṣid wa-miṣbāḥ al-marāṣid

Miftāḥ al-maqāṣid wa-miṣbāḥ al-marāṣid- (مفتاح المقاصد ومصباح المراصد)

Miftāḥ al-maʿrifa

Miftāḥ al-maʿrifa- (مفتاح المعرفة)

Minhaj al-ʿārif al-muttaqī wa-miʿrāj al-sālik al-murtaqī

Minhaj al-ʿārif al-muttaqī wa-miʿrāj al-sālik al-murtaqī- (منهاج العارف المتقي ومعراج السالك المرتقي)

Kitab Minhāj al-irtiqā

Kitab Minhāj al-irtiqā- (كتاب منهاج الارتقاء)

Min kalām al-Shaykh quddisa sirruhu

Min kalām al-Shaykh quddisa sirruhu- (من كلام الشيخ قدس سره)

Min kalām Ibn ʿArabī fī al-jalāl wa-l-maʿrifa wa-kalām Allāh wa-l-zamān wa-l-fanāʾ wa-l-insān al-kāmil

Min kalām Ibn ʿArabī fī al-jalāl wa-l-maʿrifa wa-kalām Allāh wa-l-zamān wa-l-fanāʾ wa-l-insān al-kāmil- (من كلام ابن عربي في الجلال والمعرفة وكلام الله والزمان والفناء والانسان الكامل)

Min kalāmihi qaddasa Allāh sirrahu ʿan wa-qalihi taʿālā wa-tara al-jibāl taḥsabuhā jāmidatan wa-hiya tamurru marra al-saḥāb

Min kalāmihi qaddasa Allāh sirrahu ʿan wa-qalihi taʿālā wa-tara al-jibāl taḥsabuhā jāmidatan wa-hiya tamurru marra al-saḥāb- (من كلامه قدس الله سره عن قوله تعالى وتَرَى اَلْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَةً وهِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ)

Min kalāmihi qaddasa Allāh sirrahu fī maʿnā al-ṣiyām

Min kalāmihi qaddasa Allāh sirrahu fī maʿnā al-ṣiyām- (من كلامه قدس اللّه سره في معنى الصيام)

Min kalāmihi quddisa sirruhu ʿalā qawlihi taʿālā wa-mā tilka bi-yamīnika yā Mūsā

Min kalāmihi quddisa sirruhu ʿalā qawlihi taʿālā wa-mā tilka bi-yamīnika yā Mūsā- (من كلامه قدس سره على قوله تعالى ومٰا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰا مُوسى)

Min khuṭab al-Shaykh al-Akbar

Min khuṭab al-Shaykh al-Akbar- (من خطب الشيخ الأكبر)

Min ma wujida bi-khaṭṭi shaykhinā baʿda wa-fātihi

Min ma wujida bi-khaṭṭi shaykhinā baʿda wa-fātihi- (من ما وجد بخط شيخنا بعد وفاته)

Risala al-Miqdār fī nuzūl al-jabbār

Risala al-Miqdār fī nuzūl al-jabbār- (رسالة المقدار في نزول الجبار)

Risala fī Miʿrāj al-murīd

Risala fī Miʿrāj al-murīd- (رسالة في معراج المريد)

Mirʾāt al-ʿārifīn wa-maẓhar al-kāmilīn

Mirʾāt al-ʿārifīn wa-maẓhar al-kāmilīn- (مرآة العارفين ومظهر الكاملين)

Mirʾāt al-ʿāshiqīn wa-mishkāt al-ṣādiqīn

Mirʾāt al-ʿāshiqīn wa-mishkāt al-ṣādiqīn- (مرآة العاشقين ومشكاة الصادقين)

Mirʾāt al-kawnayn

Mirʾāt al-kawnayn- (مرآة الكونين)

Miṣbāḥ al-iṣbāḥ

Miṣbāḥ al-iṣbāḥ- (مصباح الإصباح)

al-Misk al-azfar fī waṣāya al-Shaykh al-Akbar

al-Misk al-azfar fī waṣāya al-Shaykh al-Akbar- (المسك الأزفر في وصية الشيخ الأكبر)

Mishkāt al-anwār fī laṭāʾif al-akhbār

Mishkāt al-anwār fī laṭāʾif al-akhbār- (مشكاة الأنوار في لطائف الأخبار)

Sharḥ al-aḥādīth al-nabawiyya

Sharḥ al-aḥādīth al-nabawiyya- (شرح الأحاديث النبوية)

Kitab Mishkāt al-maʿqūl al-muqtabasa min nūr al-manqūl

Kitab Mishkāt al-maʿqūl al-muqtabasa min nūr al-manqūl- (كتاب مشكاة المعقول المقتبسة من نور المنقول)

Kitab al-Miyāh

Kitab al-Miyāh- (كتاب المياه)

Risala al-Mīzān fī maʿrifat al-awzān

Risala al-Mīzān fī maʿrifat al-awzān- (رسالة الميزان في معرفة الأوزان)

Kitab al-Muʿashsharāt

Kitab al-Muʿashsharāt- (كتاب المعشرات)

Maʾwā al-raghāʾib fī majd al-naṣāʾiḥ

Maʾwā al-raghāʾib fī majd al-naṣāʾiḥ- (مأوى الرغائب في مجد النصائح)

al-Muḍādada

al-Muḍādada- (المضاددة)

Kitab al-Mud-hish

Kitab al-Mud-hish- (كتاب المدهش)

al-Mufādāt al-tafsīriyya

al-Mufādāt al-tafsīriyya- (المفادات التفسيرية)

Muhayminiyyāt Ibn ʿArabī

Muhayminiyyāt Ibn ʿArabī- (مهيمنيات ابن عربي)

Kitab Mukhtaṣar al-durra al-fākhira fī dhikr man intafaʿtu bihi fī ṭarīq al-ākhira

Kitab Mukhtaṣar al-durra al-fākhira fī dhikr man intafaʿtu bihi fī ṭarīq al-ākhira- (كتاب مختصر الدرة الفاخرة في ذكر من انتفعت به في طريق الآخرة)

Kitab Mukhtaṣar al-futūḥāt

Kitab Mukhtaṣar al-futūḥāt- (مختصر الفتوحات)

Mulakhkhas kashf al-asrār

Mulakhkhas kashf al-asrār- (ملخص كشف الأسرار)

Munājāt

Munājāt- (مناجاة)

al-Munʿish

al-Munʿish- (المنعش)

Muʾnis al-muwaḥḥidīn

Muʾnis al-muwaḥḥidīn- (مؤنس الموحدين)

al-Munqidh min al-zalal fī al-ʿilm wa-l-ʿamal

al-Munqidh min al-zalal fī al-ʿilm wa-l-ʿamal- (المنقذ من الزلل في العلم والعمل)

Muntahā al-bayān fī kashf natāʾij al-imtinān

Muntahā al-bayān fī kashf natāʾij al-imtinān- (منتهى البيان في كشف نتائج الامتنان)

Muntakhab min asrār al-futūḥāt al-makkiyya

Muntakhab min asrār al-futūḥāt al-makkiyya- (منتخب من أسرار الفتوحات المكية)

Risala al-Muqābala

Risala al-Muqābala- (رسالة المقابلة)

Risala al-Mūqiẓa li-l-intihā wa-l-intibāh

Risala al-Mūqiẓa li-l-intihā wa-l-intibāh- (الرسالة الموقظة للانتهاء والانتباه)

Murāsalāt al-Shaykh ilā baʿḍ al-nās

Murāsalāt al-Shaykh ilā baʿḍ al-nās- (مراسلات الشيخ إلى بعض الناس)

Muṣaffī al-qulūb

Muṣaffī al-qulūb- (مصفي القلوب)

Kitab al-Mushāhadāt

Kitab al-Mushāhadāt- (كتاب المشاهدات)

Risala al-Muwāfaqa

Risala al-Muwāfaqa- (رسالة الموافقة)

al-Muwashshaḥāt al-ilāhiyya wa-l-azjāl

al-Muwashshaḥāt al-ilāhiyya wa-l-azjāl- (الموشحات الإلهية والأزجال)

Kitab al-Muwāzanāt

Kitab al-Muwāzanāt- (كتاب الموازنات)

Nafāʾis al-ʿirfān min anfās al-raḥmān

Nafāʾis al-ʿirfān min anfās al-raḥmān- (نفائس العرفان من أنفاس الرحمن)

Nafkh al-rūḥ

Nafkh al-rūḥ- (نفخ الروح)

Kitab al-Nafs

Kitab al-Nafs- (كتاب النفس)

Kitab Nafth al-awān min rūḥ al-akwān fī maʿrifat ḥawādith al-zamān

Kitab Nafth al-awān min rūḥ al-akwān fī maʿrifat ḥawādith al-zamān- (كتاب نفث الأوان من روح الأكوان في معرفة حوادث الأزمان)

Kitab al-Najāt min sharr al-ṣifāt

Kitab al-Najāt min sharr al-ṣifāt- (كتاب النجاة من شر الصفات)

Kitab al-Najd

Kitab al-Najd- (كتاب النجد)

Naqsh al-fuṣūṣ

Naqsh al-fuṣūṣ- (نقش الفصوص)

Naqd al-nuṣūṣ fī sharḥ naqsh al-fuṣūṣ

Naqd al-nuṣūṣ fī sharḥ naqsh al-fuṣūṣ- (نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص)

Anfās al-khawāṣṣ

Anfās al-khawāṣṣ- (أنفاس الخواص)

Muṭṭalaʿ al-naqsh wa-l-nuṣūṣ

Muṭṭalaʿ al-naqsh wa-l-nuṣūṣ- (مطّلع النقش والنصوص

مطالع النقش والنصوص)

Zubdat al-fuḥūṣ fī sharḥ naqsh al-fuṣūṣ

Zubdat al-fuḥūṣ fī sharḥ naqsh al-fuṣūṣ- (زبدة الفحوص فى شرح نقش الفصوص)

Faraj al-nufūṣ fī sharḥ naqsh al-fuṣūṣ

Faraj al-nufūṣ fī sharḥ naqsh al-fuṣūṣ- (فرج النفوس فى شرح نقش الفصوص)

Nasab al-khirqa

Nasab al-khirqa- (نسب الخرقة)

Kitab al-Nashʾa

Kitab al-Nashʾa- (كتاب النشأة)

Naṣīḥāt al-ghāfilīn wa-l-muntabihīn ilā ṭarīq al-ḥaqq

Naṣīḥāt al-ghāfilīn wa-l-muntabihīn ilā ṭarīq al-ḥaqq- (نصيحة الغافلين والمنتبهين إلى طريق الحق)

Naʿt al-arwāḥ

Naʿt al-arwāḥ- (نعت الأرواح)

Natāʾij al-tawḥīd

Natāʾij al-tawḥīd- (نتائج التوحيد)

Nathīr al-bayād fī rawḍat al-riyāḍ

Nathīr al-bayād fī rawḍat al-riyāḍ- (نثير البياض في روضة الرياض)

Naẓm al-fatḥ al-Makkī

Naẓm al-fatḥ al-Makkī- (نظم الفتح المكي)

Naẓm al-laʾāl fī ikhrāj jawāb jull suʾāl

Naẓm al-laʾāl fī ikhrāj jawāb jull suʾāl- (نظم الآل في إخراج جواب كل سؤال)

Nubdha laṭīfa fī ṭarīq Allāh taʿālā

Nubdha laṭīfa fī ṭarīq Allāh taʿālā- (نبذة لطيفة في طريق الله تعالى)

Nukhbat al-raghāʾib li-l-dhāhib wa-l-ʾāʾib

Nukhbat al-raghāʾib li-l-dhāhib wa-l-ʾāʾib- (نخبة الرغائب للذاهب والآيب)

Nukat al-Furqān wa-l-Qurʾān

Nukat al-Furqān wa-l-Qurʾān- (نكت الفرقان والقرآن)

Kitab al-Nuqabāʾ

Kitab al-Nuqabāʾ- (كتاب النقباء)

Kitab Nuskhat al-akwān fī maʿrifat al-insān

Kitab Nuskhat al-akwān fī maʿrifat al-insān- (كتاب نسخة الأكوان في معرفة الإنسان)

Nuskhat al-ḥaqq

Nuskhat al-ḥaqq- (نسخة الحق)

al-Nuṣūṣ

al-Nuṣūṣ- (النصوص)

Risala fī al-Nuʿūt al-ilāhiyya

Risala fī al-Nuʿūt al-ilāhiyya- (رسالة في النعوت الإلهية)

Kitab Nuzhat al-naẓar fī al-mawāʿiẓ wa-l-ʿibar

Kitab Nuzhat al-naẓar fī al-mawāʿiẓ wa-l-ʿibar- (كتاب نزهة النظر في المواعظ والعبر)

Nuzūl al-jabbār ilā al-bayt wa-l-wādī wa-l-kaʿba wa-l-dār

Nuzūl al-jabbār ilā al-bayt wa-l-wādī wa-l-kaʿba wa-l-dār- (نزول الجبار إلى البيت والوادي والكعبة والدار)

Nuzūl al-rūḥ al-amīn bi-ishrāq al-ṣubḥ al-mubīn

Nuzūl al-rūḥ al-amīn bi-ishrāq al-ṣubḥ al-mubīn- (نزول الروح الأمين باشراق الصبح المبين)

Nuzūl al-thawāb fī tabyīn ḥikmat al-kitāb

Nuzūl al-thawāb fī tabyīn ḥikmat al-kitāb- (نزول الثواب في تبيين حكمة الكتاب)

Qabas al-iqtidā ilā wafq al-saʿāda wa-najm al-ihtidā

Qabas al-iqtidā ilā wafq al-saʿāda wa-najm al-ihtidā- (قبس الاقتدا إلى وفق السعادة ونجم الاهتد)

Qabs al-anwār wa-bahjat al-asrār

Qabs al-anwār wa-bahjat al-asrār- (قبس الأنوار وبهجة الأسرار)

Kitab al-Qahr

Kitab al-Qahr- (كتاب القهر)

Qāʿida fī maʿrifat al-tawḥīd

Qāʿida fī maʿrifat al-tawḥīd- (قاعدة في معرفة التوحيد)

Kitab al-Qayyūmiyya

Kitab al-Qayyūmiyya- (كتاب القيومية)

Qalb al-Qalb

Qalb al-Qalb- (قلب القلب)

Qaṣāʾid

Qaṣāʾid- (قصائد)

Qaṣīda

Qaṣīda- (قصيدة)

al-Qaṣīda al-ʿishqiyya

al-Qaṣīda al-ʿishqiyya- (القصيدة العشقية)

al-Qaṣīda al-tāʾiyya al-mawsūma bi-kitāb al-tawḥīd fī ṣifāt al-majīd

al-Qaṣīda al-tāʾiyya al-mawsūma bi-kitāb al-tawḥīd fī ṣifāt al-majīd- (القصيدة التائية الموسومة بكتاب التوحيد في صفات المجيد)

Qaṣīda fī al-aḥadiyya al-sādhaja

Qaṣīda fī al-aḥadiyya al-sādhaja- (قصيدة في الأحدية الساذجة)

Qaṣīda fī ḥaqq al-Mahdī

Qaṣīda fī ḥaqq al-Mahdī- (قصيدة في حق المهدي)

Qaṣīda fī al-kīmyāʾ

Qaṣīda fī al-kīmyāʾ- (قصيدة في الكيمياء)

Qaṣīda fī manāsik al-ḥajj

Qaṣīda fī manāsik al-ḥajj- (قصيدة في مناسك الحج)

al-Qawāʿid al-kulliyya fī maʿrifat tajallī al-asmāʾ al-ilāhiyya

al-Qawāʿid al-kulliyya fī maʿrifat tajallī al-asmāʾ al-ilāhiyya- (القواعد الكلية في معرفة تجلي الأسماء الإلهية)

al-Qawl al-nafīs fī taflīs Iblīs

al-Qawl al-nafīs fī taflīs Iblīs- (القول النفيس في تفليس إبليس)

Risala fī Qawlihi man dhakaranī dhakartuhu

Risala fī Qawlihi man dhakaranī dhakartuhu- (رسالة في قوله: من ذكرني ذكرته)

Qiṣṣat Yūsuf fī al-ḥaqīqa

Qiṣṣat Yūsuf fī al-ḥaqīqa- (قصة يوسف في الحقيقة)

Qifāyat nāmī

Qifāyat nāmī- (قيافة نام)

al-Qurʿa al-mubāraka al-maymūna wa-l-durra al-thamīna al-maṣūna

al-Qurʿa al-mubāraka al-maymūna wa-l-durra al-thamīna al-maṣūna- (القرعة المباركة الميمونة والدرة الثمينة المصونة)

Qurʿat al-ṭuyūr

Qurʿat al-ṭuyūr- (قرعة الطيور)

Qurʿat sayyidinā Muḥyi al-Dīn

Qurʿat sayyidinā Muḥyi al-Dīn- (قرعة سيدنا محي الدين)

Qurāḍat al-ʿasjad fī maʿrifat al-ḥajar al-mufrad

Qurāḍat al-ʿasjad fī maʿrifat al-ḥajar al-mufrad- (قراضة العسجد في معرفة الحجر المفرد)

Qūt al-qūt

Qūt al-qūt- (قوت القوت)

Kitab al-Quṭb wa-l-imāmayn

Kitab al-Quṭb wa-l-imāmayn- (كتاب القطب والإمامين)

al-Raʿd wa-l-maṭar

al-Raʿd wa-l-maṭar- (الرعد والمطر)

Risala al-Radd ʿalā al-yahūd wa-ṭarḥ al-juḥūd

Risala al-Radd ʿalā al-yahūd wa-ṭarḥ al-juḥūd- (رسالة الرد على اليهود وطرح الجحود)

Kitab Radd maʿānī al-āyāt al-mutashābihāt ilā maʿānī al-āyāt al-muḥkamāt

Kitab Radd maʿānī al-āyāt al-mutashābihāt ilā maʿānī al-āyāt al-muḥkamāt- (كتاب رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات)

al-Raḥīq al-makhtūm

al-Raḥīq al-makhtūm- (الرحيق المختوم)

Raqm al-awḍāʿ

Raqm al-awḍāʿ- (رقم الأوضاع)

Kitab al-Raqīm

Kitab al-Raqīm- (كتاب الرقيم)

al-Rasāʾil

al-Rasāʾil- (الرسائل)

Rashf al-maʿīn fī kashf maʿnā al-nubuwwa wa-sharḥ ḥukm al-wilāya

Rashf al-maʿīn fī kashf maʿnā al-nubuwwa wa-sharḥ ḥukm al-wilāya- (رشف المعين في كشف معنى النبوة وشرح حكم الولاية)

Rashf al-maʿīn min rashḥ baḥr al-yaqīn

Rashf al-maʿīn min rashḥ baḥr al-yaqīn- (رشف المعين من رشح بحر اليقين)

Rashḥ al-zulāl fī sharḥ al-alfāẓ al-mutadāwala bayna arbāb al-adhwāq wa-l-aḥwāl

Rashḥ al-zulāl fī sharḥ al-alfāẓ al-mutadāwala bayna arbāb al-adhwāq wa-l-aḥwāl- (رشح الزّلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال)

al-Rāya

al-Rāya- (الراية)

Kitab al-Rifʿa

Kitab al-Rifʿa- (كتاب الرفعة)

Rijāl al-ghayb

Rijāl al-ghayb- (رجال الغيب)

al-Rīḥ al-ʿaqīm

al-Rīḥ al-ʿaqīm- (الريح العقيم)

Risāla Abī Bakr al-Ṣiddīq

Risāla Abī Bakr al-Ṣiddīq- (رسالة أبي بكر الصديق)

Risāla aḥsan al-taqwīm

Risāla aḥsan al-taqwīm- (رسالة أحسن التقويم)

Risāla barqiyya

Risāla barqiyya- (الرسالة البرقية)

al-Risāla al-barzakhiyya

al-Risāla al-barzakhiyya- (الرسالة البرزخية)

Risāla al-fārisiyya

Risāla al-fārisiyya- (الرسالة الفارسية)

Risāla al-ṭarīq

Risāla al-ṭarīq- (رسالة الطريق)

Risāla al-ghurabāʾ

Risāla al-ghurabāʾ- (رسالة الغرباء)

Risāla al-ithnaʿashar imām al-mansūbā ilā al-Shaykh Muḥyi al-Dīn b. al-ʿArabī

Risāla al-ithnaʿashar imām al-mansūbā ilā al-Shaykh Muḥyi al-Dīn b. al-ʿArabī- (رسالة الاثنا عشر إماما المنسوبة إلى الشيخ محي الدين بن العربي)

al-Risāla al-malkayyya fī sharḥ al-khalwa al-junaydiyya

al-Risāla al-malkayyya fī sharḥ al-khalwa al-junaydiyya- (الرسالة الملكية في شرح الخلوة الجنيدية)

al-Risāla al-maryamiyya

al-Risāla al-maryamiyya- (الرسالة المريمية)

al-Risāla al-qibṭiyya

al-Risāla al-qibṭiyya- (الرسالة القبطية)

al-Risāla al-qudsiyya al-latī ashāra bihā baʿḍ alʿārifīn fī al-sulūk

al-Risāla al-qudsiyya al-latī ashāra bihā baʿḍ alʿārifīn fī al-sulūk- (الرسالة القدسية التي أشار بها بعض العارفين في السلوك)

al-Risāla al-qudsiyya fī asrār al-nuqṭa al-ḥissiyya

al-Risāla al-qudsiyya fī asrār al-nuqṭa al-ḥissiyya- (الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية)

Risāla al-Shaykh Ibn al-ʿArabī ilā Abī M. ʿAl.al-Ghazzāl

Risāla al-Shaykh Ibn al-ʿArabī ilā Abī M. ʿAl.al-Ghazzāl- (رسالة الشيخ ابن العربي إلى أبي محمد عبد اللّه الغزّال)

Risāla al-Shaykh ilā al-imām al-Rāzī

Risāla al-Shaykh ilā al-imām al-Rāzī- (رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي)

al-Taqdīs al-anwār fī naṣīḥāt al-shaykh al-akbar

al-Taqdīs al-anwār fī naṣīḥāt al-shaykh al-akbar- (التقديس الأنور فى نصيحة الشيخ الأكبر)

Risāla fī al-dhikr

Risāla fī al-dhikr- (رسالة في الذكر)

Risāla fī anna al-Mumkināt maʿdūma fī nafsihā

Risāla fī anna al-Mumkināt maʿdūma fī nafsihā- (رسالة في أن الممكنات معدومة في نفسه)

Risāla fī asbāb al-maʿārif al-rabbāniyya

Risāla fī asbāb al-maʿārif al-rabbāniyya- (رسالة في أسباب المعارف الربانية)

Risala fī Asrār al-ḥaḍra al-ilāhiyya

Risala fī Asrār al-ḥaḍra al-ilāhiyya- (رسالة في أسرار الحضرة الإلهية)

Risāla fī bayān aʿlā al-marātib

Risāla fī bayān aʿlā al-marātib- (رسالة في بيان أعلى المراتب)

Risāla fī bayān aqsām maʿānī asmāʾ Allāh al-ḥusnā

Risāla fī bayān aqsām maʿānī asmāʾ Allāh al-ḥusnā- (رسالة في بيان أقسام معاني أسماء الله الحسنى)

Risāla fī bayān al-ḥaqīqa

Risāla fī bayān al-ḥaqīqa- (رسالة في بيان الحقيقة)

Risāla fī bayān awliyāʾ Allāh

Risāla fī bayān awliyāʾ Allāh- (رسالة في بيان أولياء اللّه)

Risāla fī ayy al-dhikr afḍal

Risāla fī ayy al-dhikr afḍal- (رسالة في أي الذكر أفضل)

Risāla fī faḍl lā ilāha illa Allāh

Risāla fī faḍl lā ilāha illa Allāh- (رسالة في فضل لا إله إلا اللّه)

Risāla fī ʿilm al-ḥurūf

Risāla fī ʿilm al-ḥurūf- (رسالة في علم الحروف)

Risāla fī ismihi taʿālā al-ḥasīb

Risāla fī ismihi taʿālā al-ḥasīb- (رسالة في اسمه تعالى الحسيب)

Risāla fī kayfiyyat aḥwāl rijāl Allāh

Risāla fī kayfiyyat aḥwāl rijāl Allāh- (رسالة في كيفيات أحوال رجال الله)

Risāla fī kalimat kun

Risāla fī kalimat kun- (رسالة في كلمة كن)

Risāla fī al-istiʿdād al-kullī

Risāla fī al-istiʿdād al-kullī- (رسالة في الاستعداد الكلي)

Risāla fī al-ʿiẓa

Risāla fī al-ʿiẓa- (رسالة في العظة)

Risāla fī al-kalām ʿalā ḥurūf al-muʿjām

Risāla fī al-kalām ʿalā ḥurūf al-muʿjām- (رسالة في الكلام على حروف المعجم)

Risāla fī libās al-taqwā wa-l-tajarrud

Risāla fī libās al-taqwā wa-l-tajarrud- (رسالة في لباس التقوى والتجرد)

Risāla fī maʿrifat al-aqṭāb

Risāla fī maʿrifat al-aqṭāb- (رسالة في معرفة الأقطاب)

Risāla fī maʿrifat al-awlād

Risāla fī maʿrifat al-awlād- (رسالة في معرفة الأوتاد)

Risāla fī maʿrifat al-nafs

Risāla fī maʿrifat al-nafs- (رسالة في معرفة النفس)

Risāla fī maʿrifat al-mawjūdāt

Risāla fī maʿrifat al-mawjūdāt- (رسالة في معرفة الموجودات)

Risāla fī al-ṣalāh

Risāla fī al-ṣalāh- (رسالة في الصلاة)

Risāla fī al-ṣaḥāba

Risāla fī al-ṣaḥāba- (رسالة في الصحابة)

Risāla fī sharḥ maʿnā qawl al-nabī:man ʿarafa nafsah faqad ʿarafa rabbah

Risāla fī sharḥ maʿnā qawl al-nabī:man ʿarafa nafsah faqad ʿarafa rabbah- (رسالة في شرح معنى قول النبي: من عرف نفسه فقد عرف ربه)

Risāla fī al-taṣawwuf

Risāla fī al-taṣawwuf- (رسالة في التصوف)

Risālat Ibn al-ʿArabī

Risālat Ibn al-ʿArabī- (رسالة ابن العربي)

Risālat Ibn al-ʿArabī...

Risālat Ibn al-ʿArabī...- (رسالة ابن العربي)

Risālat Ibn al-ʿArabī...

Risālat Ibn al-ʿArabī...- (رسالة ابن العربي)

Risālat Ibn al-ʿArabī li-ibni ʿammihi Abī al-Ḥusayn ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. al-ʿArabī

Risālat Ibn al-ʿArabī li-ibni ʿammihi Abī al-Ḥusayn ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. al-ʿArabī- (رسالة ابن العربي لابن عمه أبي الحسين علي بن عبد اللّه بن محمد بن العربي)

Risālat ilā aṣḥāb al-Shaykh Abī Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz b. Abī Bakr al-Qurashī al-Mahdawī

Risālat ilā aṣḥāb al-Shaykh Abī Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz b. Abī Bakr al-Qurashī al-Mahdawī- (رسالة إلى أصحاب الشيخ أبي محمد عبد العزيز ابن أبي بكر القرشي المهدوي)

Risālat ilā baʿḍi ikhwānihi

Risālat ilā baʿḍi ikhwānihi- (رسالة إلى بعض إخوانه)

Risāla li-l-Shaykh al-Akbar

Risāla li-l-Shaykh al-Akbar- (رسالة للشيخ الأكبر)

Risāla mā kāna ʿalā al-nabī min ḥaraj

Risāla mā kāna ʿalā al-nabī min ḥaraj- (رسالة «ما كان على النبي من حرج»)

Risāla mukhtaṣara fī baḥth al-zāyirja

Risāla mukhtaṣara fī baḥth al-zāyirja- (رسالة مختصرة في بحث الزايرجة)

al-Risālat al-mūqiẓa

al-Risālat al-mūqiẓa- (الرسالة الموقظة)

Risāla mutaʿalliqa bi-l-qalb

Risāla mutaʿalliqa bi-l-qalb- (رسالة متعلقة بالقلب)

Risāla waʿz bi-l-aḥādith al-nabawiyya

Risāla waʿz bi-l-aḥādith al-nabawiyya- (رسالة وعظ بالأحاديث النبوية)

Risālat al-akhlāq ilā al-imām al-Rāzī

Risālat al-akhlāq ilā al-imām al-Rāzī- (رسالة الأخلاق إلى الإمام الرازي)

Risala Waḥdat al-wujūd

Risala Waḥdat al-wujūd- (رسالة وحدة الوجود)

Risālat al-ʿubūdiyya fī al-sunan al-nabawiyya

Risālat al-ʿubūdiyya fī al-sunan al-nabawiyya- (رسالة العبودية في السنة النبوية)

al-Risāla wa-l-nubuwwa wa-l-walāya

al-Risāla wa-l-nubuwwa wa-l-walāya- (الرسالة والنبوة والولاية)

Kitab al-Rūḥ

Kitab al-Rūḥ- (كتاب الروح)

Rūh al-qiyās

Rūh al-qiyās- (روح القياس)

Rūḥ al-quds al-wārida min sidrat al-muntahā wa-ḥaḍrat al-uns

Rūḥ al-quds al-wārida min sidrat al-muntahā wa-ḥaḍrat al-uns- (روح القدس الواردة من سدرة المنتهى وحضرة الأنس)

Rūḥ al-rūḥ

Rūḥ al-rūḥ- (روح الروح)

Risala fī al-Rūḥ wa-l-qalb wa-l-ʿaql wa-l-nafs

Risala fī al-Rūḥ wa-l-qalb wa-l-ʿaql wa-l-nafs- (رسالة في الروح والقلب والعقل والنفس)

Risala al-Ruqya

Risala al-Ruqya- (رسالة الرّقي)

Kitab al-Rutba

Kitab al-Rutba- (كتاب الرتبة)

Kitab Sāʿat al-Khabar

Kitab Sāʿat al-Khabar- (كتاب ساعة الخبر)

Kitab al-Sabaja al-Sawdā

Kitab al-Sabaja al-Sawdā- (كتاب السّبجة السوداء)

Safīr al-ilhām

Safīr al-ilhām- (سفير الإلهام)

Sajanjal al-arwāḥ wa-nuqūsh al-alwāḥ

Sajanjal al-arwāḥ wa-nuqūsh al-alwāḥ- (سجنجل الأرواح ونقوش الألواح)

al-Sayr al-aḥadī

al-Sayr al-aḥadī- (السير الأحدي)

Sayr al-hilāl

Sayr al-hilāl- (سير الهلال)

Kitab al-Sayr wa-l-sulūk ilā malik al-mulūk

Kitab al-Sayr wa-l-sulūk ilā malik al-mulūk- (كتاب السير والسلوك إلى ملك الملوك)

Saṭwat al-ʿaql fī khalwat al-naql

Saṭwat al-ʿaql fī khalwat al-naql- (سطوة العقل في خطوة النقل)

Kitab Sidrat al-muntahā wa-sirr anā wa-l-yā fī maʿrifat al-khalīfa wa-khatm al-awliyā

Kitab Sidrat al-muntahā wa-sirr anā wa-l-yā fī maʿrifat al-khalīfa wa-khatm al-awliyā- (كتاب سدرة المنتهى وسر أنا والياء في معرفة الخليفة وختم الأولياء)

Kitab al-Sirr al-aʿẓam

Kitab al-Sirr al-aʿẓam- (كتاب السر الأعظم)

Sirr al-kalām

Sirr al-kalām- (سر الكلام)

Sirr al-maḥabba

Sirr al-maḥabba- (سر المحبة)

Kitab Sirr al-qadar

Kitab Sirr al-qadar- (كتاب سر القدر)

Sitr al-ghayra ʿan sirr al-ḥayra

Sitr al-ghayra ʿan sirr al-ḥayra- (ستر الغيرة عن سر الحيرة)

Kitab al-Siyāda

Kitab al-Siyāda- (السيادة)

Kitab al-Sukr wa-l-iṣṭilām

Kitab al-Sukr wa-l-iṣṭilām- (السكر والاصطلام)

Kitab al-Sulūk fī ṭarīq al-qawm

Kitab al-Sulūk fī ṭarīq al-qawm- (كتاب السلوك في طريق القوم)

Kitab al-Surūr fī ʿilm al-ḥubūr

Kitab al-Surūr fī ʿilm al-ḥubūr- (كتاب السرور في علم الحبور)

Kitab al-Shaʿāʾir

Kitab al-Shaʿāʾir- (كتاب الشعائر)

Shayʾ min ḥikam al-Shaykh Muḥyi al-Dīn b. al-ʿArabī

Shayʾ min ḥikam al-Shaykh Muḥyi al-Dīn b. al-ʿArabī- (شيء من حكم الشيخ محي الدين بن العربي)

Risala al-Shajara al-nuʿmāniyya fī al-dawla al-ʿUthmāniyya

Risala al-Shajara al-nuʿmāniyya fī al-dawla al-ʿUthmāniyya- (رسالة الشجرة النعمانية في الدولة العثمانية)

al-lumʿa al-nūrāniyya

al-lumʿa al-nūrāniyya- (اللمعة النوارنية)

al-Namaṭ al-akmal

al-Namaṭ al-akmal- (النمط الأكمل)

Shajara al-kawn

Shajara al-kawn- (شجرة الكون)

Shajarat al-wujūd wa-l-baḥr al-mawrūd

Shajarat al-wujūd wa-l-baḥr al-mawrūd- (شجرة الوجود والبحر المورود)

Kitab al-Sawāʾ

Kitab al-Sawāʾ- (كتاب السواء)

Kitab Shamāʾil al-nabī... min qibal al-ḥaḍīth

Kitab Shamāʾil al-nabī... min qibal al-ḥaḍīth- (كتاب شمائل النبي من قبل الحديث)

Shams al-ṭarīqa fī bayān al-sharīʿa wa-l-ḥaqīqa

Shams al-ṭarīqa fī bayān al-sharīʿa wa-l-ḥaqīqa- (شمس الطريقة في بيان الشريعة والحقيقة)

Kitab Shaqq al-jayb fī asrār ḥurūf ʿilm al-ghayb

Kitab Shaqq al-jayb fī asrār ḥurūf ʿilm al-ghayb- (كتاب شق الجيب في أسرار حروف علم الغيب)

Shaqq al-juyūb ʿan asrār al-ghuyūb wa-tajallī al-maḥbūb min ufuq samāʾ al-qulūb

Shaqq al-juyūb ʿan asrār al-ghuyūb wa-tajallī al-maḥbūb min ufuq samāʾ al-qulūb- (شق الجيوب عن أسرار الغيوب وتجلي المحبوب من أفق سماء القلوب)

Sharḥ al-asmāʾ al-ḥusnā

Sharḥ al-asmāʾ al-ḥusnā- (شرح الأسماء الحسنى)

Sharḥ al-asmāʾ al-ḥusnā wa-taḥqīqātiha bi-l-basmala al-sharīfa wa-l-fātiḥa

Sharḥ al-asmāʾ al-ḥusnā wa-taḥqīqātiha bi-l-basmala al-sharīfa wa-l-fātiḥa- (شرح الأسماء الحسنى وتحقيقاتها بالبسملة الشريفة والفاتحة)

Kitab Sharḥ al-Bukharī

Kitab Sharḥ al-Bukharī- (كتاب شرح البخاري)

Sharḥ al-jaljalūtiyya

Sharḥ al-jaljalūtiyya- (شرح الجلجلوتية)

Sharḥ alfāẓ al-ṣūfiyya musalsalan

Sharḥ alfāẓ al-ṣūfiyya musalsalan- (شرح ألفاظ الصوفية مسلسل)

Sharḥ alfāẓ ahl al-ṭarīq

Sharḥ alfāẓ ahl al-ṭarīq- (شرح ألفاظ أهل الطريق)

Sharḥ al-ṭarīqa

Sharḥ al-ṭarīqa- (شرح الطريقة)

Sharḥ ḥadīth qudsī wa-masāʾil

Sharḥ ḥadīth qudsī wa-masāʾil- (شرح حديث قدسي ومسائل)

Sharḥ khalʿ al-naʿlayn

Sharḥ khalʿ al-naʿlayn- (شرح خلع النعلين)

Sharḥ ḥizb al-baḥr

Sharḥ ḥizb al-baḥr- (شرح حزب البحر)

Sharḥ ḥukm al-walāya

Sharḥ ḥukm al-walāya- (شرح حكم الولاية)

Sharḥ khuṭbat kitāb mashāhid al-asrār al-qudsiyya

Sharḥ khuṭbat kitāb mashāhid al-asrār al-qudsiyya- (شرح خطبة كتاب مشاهد الأسرار القدسية)

Sharḥ mabdaʾ al-ṭūfān

Sharḥ mabdaʾ al-ṭūfān- (شرح مبدأ الطوفان)

Sharḥ maqāmāt al-ʿārifīn fī al-ikhlāṣ ilā darajāt marātib al-yaqīn

Sharḥ maqāmāt al-ʿārifīn fī al-ikhlāṣ ilā darajāt marātib al-yaqīn- (شرح مقامات العارفين في الإخلاص إلى درجات مراتب اليقين)

Sharḥ tāʾiyyat Ibn al-Fāriḍ

Sharḥ tāʾiyyat Ibn al-Fāriḍ- (شرح تائية ابن الفارض)

Kitab Shawāhid al-ḥaqq fī al-qalb

Kitab Shawāhid al-ḥaqq fī al-qalb- (كتاب شواهد الحق في القلب)

Shifā al-ghalīl wa-burʾ al-ʿalīl

Shifā al-ghalīl wa-burʾ al-ʿalīl- (شفاء الغليل وبرء العليل)

Shujūn al-masjūn wa-futūn al-maftūn

Shujūn al-masjūn wa-futūn al-maftūn- (شجون المشجون وفتون المفتون)

Shumūs al-fikar al-munqidha min kalimāt al-jabr wa-l-qadar

Shumūs al-fikar al-munqidha min kalimāt al-jabr wa-l-qadar- (شموس الفكر المنقذة من كلمات الجبر والقدر)

Risala fī al-Ṣabr

Risala fī al-Ṣabr- (رسالة في الصبر)

al-Ṣabwa

al-Ṣabwa- (الصبوة)

Risala Ṣafiyya

Risala Ṣafiyya- (رسالة صفية)

Ṣafwat al-maʿārif li-kulli ʿārif

Ṣafwat al-maʿārif li-kulli ʿārif- (صفوة المعارف لكل عارف)

Risala fī al-Ṣaḥāba

Risala fī al-Ṣaḥāba- (رسالة في الصحابة)

Risala fī al-Ṣalāh

Risala fī al-Ṣalāh- (رسالة في الصلاة)

al-Ṣalāt al-fayḍiyya

al-Ṣalāt al-fayḍiyya- (الصلاة الفيضية)

Wird al-wurūd wa-fāʾiḍ al-baḥr al-mawrūd

Wird al-wurūd wa-fāʾiḍ al-baḥr al-mawrūd- (ورد الورود وفيض البحر المورود

شرح الصلاة الفيضية الكبرى)

al-Hibāt al-anwariyya ʿalā al-ṣalawāt al-akbariyya

al-Hibāt al-anwariyya ʿalā al-ṣalawāt al-akbariyya- (الهبات الأنورية على الصلوات الأكبرية)

Majālī al-zuhrā fī sharḥ al-ṣalāt al-kubrā

Majālī al-zuhrā fī sharḥ al-ṣalāt al-kubrā- (مجالى الزّهرى في شرح الصلاة الكبرى)

Sharḥ al-ṣalāt al-kubrā

Sharḥ al-ṣalāt al-kubrā- (شرح الصلاة الكبرى)

al-Durra al-jaliyya ʿalā al-ṣalāt al-fayḍiyya

al-Durra al-jaliyya ʿalā al-ṣalāt al-fayḍiyya- (الدرة الجلّية على الصلاة الفيضية)

Tarjama wa-sharḥ al-ṣalawāt al-kubrā

Tarjama wa-sharḥ al-ṣalawāt al-kubrā- (ترجمة وشرح الصلوات الكبرى)

al-Ṣalāt al-quṭbiyya

al-Ṣalāt al-quṭbiyya- (الصلاة القطبية)

al-Ṣalāt ʿalā al-nabī

al-Ṣalāt ʿalā al-nabī- (الصلاة على النبي)

al-Ṣalāt al-sharīfa

al-Ṣalāt al-sharīfa- (الصلاة الشريفة)

al-Ṣalawāt al-akbariyya

al-Ṣalawāt al-akbariyya- (الصلوات الأكبرية)

Ṣalawāt Ibn ʿArabī

Ṣalawāt Ibn ʿArabī- (صلوات ابن العربي)

Ṣalawāt sharīfa

Ṣalawāt sharīfa- (صلوات شريفة)

Ṣayḥat al-būm fī ḥawādith al-rūm

Ṣayḥat al-būm fī ḥawādith al-rūm- (صيحة البوم في حوادث الروم)

Ṣilat al-nufūs bi-rubūbiyya al-maḥsūs

Ṣilat al-nufūs bi-rubūbiyya al-maḥsūs- (صلة النفوس بربوبية المحسوس)

al-Ṣuḥuf al-nāmūsiyya wa-l-sughuf al-nāwūsiyya

al-Ṣuḥuf al-nāmūsiyya wa-l-sughuf al-nāwūsiyya- (الصّحف الناموسية والسّجف الناووسيّة)

al-Ṣuḥuf al-yūnāniyya

al-Ṣuḥuf al-yūnāniyya- (الصحف اليونانية)

Risala fī Taʿayyunāt al-ḥaqāʾiq

Risala fī Taʿayyunāt al-ḥaqāʾiq- (رسالة في تعينات الحقيقة)

Kitab al-nafaḥāt al-qudsiyya fī maʿānī al-tadbīrāt al-ilāhiyya

Kitab al-nafaḥāt al-qudsiyya fī maʿānī al-tadbīrāt al-ilāhiyya- (كتاب النفحات القدسية في معانى التدبيرات الإلهية)

al-Futūḥāt al-rabbāniyya fī sharḥ al-tadbīrāt al-ilāhiyya

al-Futūḥāt al-rabbāniyya fī sharḥ al-tadbīrāt al-ilāhiyya- (الفتوحات الربانية في شرح التدبيرات الإلهية)

al-Tadhkira min kalām al-Shaykh... Muḥyi al-Dīn

al-Tadhkira min kalām al-Shaykh... Muḥyi al-Dīn- (التذكرة من كلام الشيخ محي الدين)

Kitab Tadhkirat al-khawāṣṣ wa-ʿaqīdat ahl al-ikhtiṣāḍ

Kitab Tadhkirat al-khawāṣṣ wa-ʿaqīdat ahl al-ikhtiṣāḍ- (كتاب تذكرة الخواص وعقيدة أهل الاختصاص)

Kitab Tadhkirat al-tawwābīn wa-tabṣirat al-awwābīn

Kitab Tadhkirat al-tawwābīn wa-tabṣirat al-awwābīn- (تذكرة التوابين وتبصرة الأوابين)

Tafāʾul nāmī

Tafāʾul nāmī- (تفاؤل نام)

al-Tafḍīl bayna al-bashar wa-l-malak

al-Tafḍīl bayna al-bashar wa-l-malak- (التفضيل بين البشر والملك)

Risala fī Tafṣīl al-nashʾtayn wa-taḥṣīl al-saʿādatayn

Risala fī Tafṣīl al-nashʾtayn wa-taḥṣīl al-saʿādatayn- (رسالة في تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين)

Risala fī Tafṣīl al-qaḍāʾ wa-l-qadar

Risala fī Tafṣīl al-qaḍāʾ wa-l-qadar- (رسالة في تفصيل القضاء والقدر)

al-Tafsīr al-mukhtaṣar li-bn ʿArabī

al-Tafsīr al-mukhtaṣar li-bn ʿArabī- (التفسير المختصر لابن عربي)

Tafsir al-Qurʾān al-ʿaẓīm ʿalā lisān al-ṣūfiyya

Tafsir al-Qurʾān al-ʿaẓīm ʿalā lisān al-ṣūfiyya- (تفسير القرآن العظيم على لسان الصوفية)

al-Tafsir al-sharīf

al-Tafsir al-sharīf- (التفسير الشريف)

Tafsīr anwār al-fajr

Tafsīr anwār al-fajr- (تفسير أنوار الفجر)

Tafsīr āyat al-kursī

Tafsīr āyat al-kursī- (تفسير آية الكرسي)

Tafsīr āyat al-nūr

Tafsīr āyat al-nūr- (تفسير آية النور)

Tafsīr baʿḍ āyāt al-Qurʾān li-bn ʿArabī

Tafsīr baʿḍ āyāt al-Qurʾān li-bn ʿArabī- (تفسير بعض آيات القرآن لابن عربي)

Tafsīr al-fātiḥa wa-khawāṣṣiha

Tafsīr al-fātiḥa wa-khawāṣṣiha- (تفسير الفاتحة وخواصه)

Tafsīr al-Qurʾān

Tafsīr al-Qurʾān- (تفسير القرآن)

Tafsīr qawlihi taʿālā lā tudrikuhu al-abṣār

Tafsīr qawlihi taʿālā lā tudrikuhu al-abṣār- (تفسير قوله تعالى: لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ)

Tafsīr qawlihi taʿālā yā banī Ādam

Tafsīr qawlihi taʿālā yā banī Ādam- (تفسير قوله تعالى: يٰا بَنِي آدَمَ)

Tafsīr sūrat Yūsuf

Tafsīr sūrat Yūsuf- (تفسير سورة يوسف)

Tafsīr wa-tawḍīḥ

Tafsīr wa-tawḍīḥ- (تفسير وتوضيح)

Kash tāj al-tarājim wa-īḍāḥ maʿnāhu min dayrat al-jūd wa-l-marāḥim

Kash tāj al-tarājim wa-īḍāḥ maʿnāhu min dayrat al-jūd wa-l-marāḥim- (كشف تاج التراجم وايضاح معناه من دائرة الجود والمراحم)

Sharḥ al-tajalliyāt

Sharḥ al-tajalliyāt- (شرح التجليات)

Sharḥ al-tajalliyāt

Sharḥ al-tajalliyāt- (شرح التجليات)

Kashf al-ghāyāt fī sharḥ mashtamala ʿalayhi al-tajalliyāt

Kashf al-ghāyāt fī sharḥ mashtamala ʿalayhi al-tajalliyāt- (كشف الغايات في شرح ما اشتملت عليه التجليات)

Fuṣūṣ al-yāqūt fī asrār al-lāhūt

Fuṣūṣ al-yāqūt fī asrār al-lāhūt- (فصوص الياقوت في أسرار)

Tajalliyāt ʿarāʾis al-nuṣūṣ

Tajalliyāt ʿarāʾis al-nuṣūṣ- (تجليات عرائس النصوص)

Kitab al-Tajalliyāt al-ilāhiyya fī al-ṣūra al-insāniyya

Kitab al-Tajalliyāt al-ilāhiyya fī al-ṣūra al-insāniyya- (كتاب التجليات الالهية في الصورة الانسانية)

Tajlliyāt al-Shādhiliyya fī al-awqāt al-saḥariyya

Tajlliyāt al-Shādhiliyya fī al-awqāt al-saḥariyya- (تجليات الشاذلية في الأوقات السّحرية)

al-Tajalliyāt wa-l-mukhāṭabāt

al-Tajalliyāt wa-l-mukhāṭabāt- (التجليات والمخاطبات)

Taḥdhīr dhawī al-taskhīr ʿan al-ishtighāl bi-l-athīr

Taḥdhīr dhawī al-taskhīr ʿan al-ishtighāl bi-l-athīr- (تحذير ذوي التسخير عن الاشتغال بالأثير)

Takhmīs qaṣīdat Abī Madyan

Takhmīs qaṣīdat Abī Madyan- (تخميس قصيدة أبي مدين)

Takhmīs qaṣīdat al-ḥajj al-akbar

Takhmīs qaṣīdat al-ḥajj al-akbar- (تخميس قصيدة الحج الأكبر:)

Taḥqīq al-maḥabba

Taḥqīq al-maḥabba- (تحقيق المحبة)

Taḥqīq madhāhib al-ṣūfiyya wa-taqrīr qawlihim fī wujūb al-wājib li-dhātihi wa-taḥqīq asmāʾihi

Taḥqīq madhāhib al-ṣūfiyya wa-taqrīr qawlihim fī wujūb al-wājib li-dhātihi wa-taḥqīq asmāʾihi- (تحقيق مذاهب الصوفية وتقرير قولهم في وجوب الواجب لذاته وتحقيق اسمائه)

Taḥqīq quwa al-nuṣūṣ

Taḥqīq quwa al-nuṣūṣ- (تحقيق قوى النصوص)

Risala al-Taḥqīq wa-l-marātib

Risala al-Taḥqīq wa-l-marātib- (رسالة التحقيق والمراتب)

Taḥqīq wujūd al-wājib li-dhātihi

Taḥqīq wujūd al-wājib li-dhātihi- (تحقيق وجود الواجب لذاته)

Taḥrīr al-bayān fī taqrīr shuʿab al-imān

Taḥrīr al-bayān fī taqrīr shuʿab al-imān- (تحرير البيان في تقرير شعب الإيمان)

al-Tāʾiyya

al-Tāʾiyya- (التائية)

Qurrat al-ʿayn al-shuhūd wa-mirʾāt ʿarāʾis maʿānī al-ghayb wa-l-wujūd

Qurrat al-ʿayn al-shuhūd wa-mirʾāt ʿarāʾis maʿānī al-ghayb wa-l-wujūd- (قرة عين الشهود ومرآة عرائس معانى الغيب والوجود)

Kitab Talqīḥ al-adhhān wa-miftāḥ maʿarifat al-insān

Kitab Talqīḥ al-adhhān wa-miftāḥ maʿarifat al-insān- (كتاب تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الانسان)

Kitab Tamhīd al-tawḥīd

Kitab Tamhīd al-tawḥīd- (كتاب تمهيد التوحيد)

al-Tanazzulāt al-layliyya fī al-aḥkām al-ilāhiyya

al-Tanazzulāt al-layliyya fī al-aḥkām al-ilāhiyya- (التنزلات الليلية في الأحكام الإلهية)

Kitab al-Tanbīhāt

Kitab al-Tanbīhāt- (كتاب التنبيهات)

al-Tanzīl al-mukhammas

al-Tanzīl al-mukhammas- (التنزيل المخمّس)

al-Taqdīs al-anwār naṣīḥat al-Shaykh al-Akbar

al-Taqdīs al-anwār naṣīḥat al-Shaykh al-Akbar- (التقديس الأنور نصيحة الشيخ الكبر)

Taqsīm al-maṭālib

Taqsīm al-maṭālib- (تقسيم المطالب)

Taqsīm al-nuʿūt al-ilāhiyya

Taqsīm al-nuʿūt al-ilāhiyya- (تقسيم النعوت الإلهية)

Tarjamat al-maqāmāt al-awliyā

Tarjamat al-maqāmāt al-awliyā- (ترجمة مقامات الأولياء)

al-Tarkīb al-taḥwīl

al-Tarkīb al-taḥwīl- (التركيب والتحويل)

Tartīb al-riḥla

Tartīb al-riḥla- (ترتيب الرحلة)

al-DhakhāʾiRisala..

al-DhakhāʾiRisala..- (كتاب الذخائر والأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق)

UNTITLED- (شرح للقصيدة الثانية)

UNTITLED- (شرح للقصيدة العشرين)

Tathallatha maḥbūbi.. (vs. 4 of ??)

Tathallatha maḥbūbi.. (vs. 4 of ??)- (على البيت الرابع: تثلّث محبوبى)

Tartīb al-suluk ila malik al-mulūk

Tartīb al-suluk ila malik al-mulūk- (ترتيب السلوك إلى ملك الملوك)

Risala fī Tartīb al-taṣawwuf wa-aṭwārihi

Risala fī Tartīb al-taṣawwuf wa-aṭwārihi- (رسالة في ترتيب التصوف وأطواره)

Risala fī al-Taṣawwuf

Risala fī al-Taṣawwuf- (رسالة في التصوف)

Taṣwīr Ādam alā ṣūrat al-kamāl

Taṣwīr Ādam alā ṣūrat al-kamāl- (تصوير آدم على صورة الكمال)

Risala al-Tawajjuh al-atamm

Risala al-Tawajjuh al-atamm- (رسالة التوجه الأتم)

Tawājjuh waqt al-saḥar

Tawājjuh waqt al-saḥar- (توجه وقت السحر)

al-Tawajjuhāt al-ilāhiyya

al-Tawajjuhāt al-ilāhiyya- (التوجهات الإلهية)

Risala al-Tawḥīḍ

Risala al-Tawḥīḍ- (رسالة التوحيد)

Tawḥīd al-qalb

Tawḥīd al-qalb- (توحيد القلب)

Tawḥīd al-tawḥīd

Tawḥīd al-tawḥīd- (توحيد التوحيد)

Kitab al-Tisʿata ʿashar

Kitab al-Tisʿata ʿashar- (كتاب التسعة عشر)

Tuḥfat al-asrār

Tuḥfat al-asrār- (تحفة الأسرار)

Tuḥfat al-mulūk

Tuḥfat al-mulūk- (تحفة الملوك)

Tuḥfat al-safara ilā ḥaḍrat al-barara

Tuḥfat al-safara ilā ḥaḍrat al-barara- (تحفة السفرة إلى حضرة البررة)

Tuḥfat al-sālikīn

Tuḥfat al-sālikīn- (تحفة السالكين)

Tuḥfat al-ʿushshāq

Tuḥfat al-ʿushshāq- (تحفة العشاق)

Thalāth masāʾil manqūla ʿan al-Shaykh al-Akbar bi-khatti yadihi

Thalāth masāʾil manqūla ʿan al-Shaykh al-Akbar bi-khatti yadihi- (ثلاث مسائل منقولة عن الشيخ الأكبر بخط يده)

Thawāb qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān wa-ighāthat al-lahfān

Thawāb qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān wa-ighāthat al-lahfān- (ثواب قضاء حوائج الإخوان وإغاثة اللهفان)

Risala Ṭarīq al-tawḥīd

Risala Ṭarīq al-tawḥīd- (رسالة طريق التوحيد)

Risala fī Ṭarīq al-tawḥīd

Risala fī Ṭarīq al-tawḥīd- (رسالة في طريق التوحيد)

al-Ṭarīqa

al-Ṭarīqa- (الطريقة)

Risala fī al-Ṭarīqa wa-l-ḥaqīqa

Risala fī al-Ṭarīqa wa-l-ḥaqīqa- (رسالة في الطريقة والحقيقة)

al-Ṭibb al-rūḥānī fī al-ʿālam al-insānī

al-Ṭibb al-rūḥānī fī al-ʿālam al-insānī- (الطب الروحاني في العالم الإنساني)

al-Ṭīn

al-Ṭīn- (الطين)

Ṭirāz al-ḥūr al-bāriza min khudūr raḥmat al-jumhūr

Ṭirāz al-ḥūr al-bāriza min khudūr raḥmat al-jumhūr- (طراز الحور البارزة من خدور رحمة الجمهور)

Ṭulūʿ al-rūḥ al-Muḥammadī wa-khurūj al-sirr al-aḥmadī

Ṭulūʿ al-rūḥ al-Muḥammadī wa-khurūj al-sirr al-aḥmadī- (طلوع الروح المحمدي وخروج السر الأحمدي)

al-Ṭūr

al-Ṭūr- (كتاب الطور)

Risala al-ʿUbūdiyya fī al-sunna al-nabawiyya

Risala al-ʿUbūdiyya fī al-sunna al-nabawiyya- (رسالة العبودية في السنة النبوية)

al-ʿUlūm alʿulwiyya

al-ʿUlūm alʿulwiyya- (العلوم العلوية)

ʿUmdat al-ṣūfiyya

ʿUmdat al-ṣūfiyya- (عمدة الصوفية)

Umm al-maʿānī wa-ṣāḥibat al-mathānī

Umm al-maʿānī wa-ṣāḥibat al-mathānī- (أم المعاني وصاحبة المثاني)

Ummahāt al-mawāṭin

Ummahāt al-mawāṭin- (أمهات المواطن)

Kitab al-ʿUrūsh

Kitab al-ʿUrūsh- (كتاب العروش)

Uṣūl al-faqr

Uṣūl al-faqr- (أصول الفقر)

Risala fī Uṣūl al-fiqh

Risala fī Uṣūl al-fiqh- (رسالة في أصول الفقه)

Uṣūl al-manqūl

Uṣūl al-manqūl- (أصول المنقول)

Uṣūl al-ʿuqūl

Uṣūl al-ʿuqūl- (أصول العقول)

Risala min Uṣūl al-ẓāhiriyya

Risala min Uṣūl al-ẓāhiriyya- (رسالة من أصول الظاهرية)

Risala fī al-Wajd wa-l-tawājud

Risala fī al-Wajd wa-l-tawājud- (رسالة في الوجد والتواجد)

Risala Waḥdat al-wujūd

Risala Waḥdat al-wujūd- (رسالة وحدة الوجود)

Warāʾ al-kawnayn wa-qubayl ijād al-thaqalayn

Warāʾ al-kawnayn wa-qubayl ijād al-thaqalayn- (وراء الكونين وقبيل إيجاد الثقلين)

Sharḥ warāʾ al-kawnayn...

Sharḥ warāʾ al-kawnayn...- (شرح وراء الكونين)

Kitab al-Wāridāt

Kitab al-Wāridāt- (كتاب الواردات)

al-Wāridāt al-ilāhiyya al-aqdamiyya

al-Wāridāt al-ilāhiyya al-aqdamiyya- (الواردات الإلهية الأقدمية)

al-Wasāʾil fī al-ajwiba ʿan ʿuyūn al-masāʾil

al-Wasāʾil fī al-ajwiba ʿan ʿuyūn al-masāʾil- (الوسائل في الأجوبة عن عيون المسائل)

Kitab al-Waṣāyā

Kitab al-Waṣāyā- (كتاب الوصاي)

Waṣāyā al-Shaykh al-Akbar

Waṣāyā al-Shaykh al-Akbar- (وصايا الشيخ الأكبر)

Wasīlat al-marām

Wasīlat al-marām- (وسيلة المرام)

al-Waṣiyya

al-Waṣiyya- (الوصية)

Waṣiyya fī kayfiyyat ḥuṣūl al-maʿrifat al-quṣwā

Waṣiyya fī kayfiyyat ḥuṣūl al-maʿrifat al-quṣwā- (وصية في كيفية حصول المعرفة القصوى)

Waṣiyyat al-Shaykh al-Akbar

Waṣiyyat al-Shaykh al-Akbar- (وصية الشيخ الأكبر)

Waṣiyyat Ibn ʿArabī

Waṣiyyat Ibn ʿArabī- (وصية ابن عربي)

Waṣiyya li-baʿḍ al-fuqarāʾ

Waṣiyya li-baʿḍ al-fuqarāʾ- (وصية لبعض الفقراء)

Waṣiyya li-l-Shaykh al-Akbar

Waṣiyya li-l-Shaykh al-Akbar- (وصية للشيخ الأكبر)

Waṣiyyat al-Shaykh al-Akbar sayyidī Muḥyi al-Dīn Ibn al-ʿArabī

Waṣiyyat al-Shaykh al-Akbar sayyidī Muḥyi al-Dīn Ibn al-ʿArabī- (وصية الشيخ الأكبر سيدي محي الدين ابن العربي)

Risala Waʿẓ bi-l-aḥādīth al-nabawiyya

Risala Waʿẓ bi-l-aḥādīth al-nabawiyya- (رسالة وعظ بالأحاديث النبوية)

Risala fī al-Waʿẓ li-baʿḍ aḥbābihi

Risala fī al-Waʿẓ li-baʿḍ aḥbābihi- (رسالة في الوعظ لبعض أحبابه)

Wird al-aḥadiyya

Wird al-aḥadiyya- (ورد الأحدية)

Wird al-iʿtiṣām

Wird al-iʿtiṣām- (ورد الاعتصام)

Wird al-maʿrifa

Wird al-maʿrifa- (ورد المعرفة)

Wird al-nūr

Wird al-nūr- (ورد النور)

Wird al-qurba

Wird al-qurba- (ورد القربى)

Wird al-saṭwa

Wird al-saṭwa- (ورد السطوة)

Sharḥ risālat al-wujūd li-ibn ʿarabī

Sharḥ risālat al-wujūd li-ibn ʿarabī- (شرح رسالة الوجود لابن عربى)

Kitab al-Yaqīn

Kitab al-Yaqīn- (كتاب اليقين)

Zād al-muqillīn

Zād al-muqillīn- (زاد المقلين)

al-Zahr al-fāʾiḥ fī satr al-ʿuyūb wa-l-qabāʾiḥ

al-Zahr al-fāʾiḥ fī satr al-ʿuyūb wa-l-qabāʾiḥ- (الزهر الفائح في ستر العيوب والقبائح)

Kitab al-Zaynabiyyāt

Kitab al-Zaynabiyyāt- (كتاب الزينبيات)

Kitab al-Zīna

Kitab al-Zīna- (كتاب الزينة)

Ziyādat al-qawl wa-l-nūr

Ziyādat al-qawl wa-l-nūr- (زيادة القول والنور)

Zubdat al-kull

Zubdat al-kull- (زبدة الكل)

x- (س)

x- (س)

x- (س)

Risala al-Durar al-ghāliyāt fī sharḥ al-ḥurūf al-ʿāliyāt

Risala al-Durar al-ghāliyāt fī sharḥ al-ḥurūf al-ʿāliyāt- (رسالة الدرر الغاليات فى شرح الحروف العاليات)

Sharḥ al-kāshānī li-baʿḍ abyāt ibn ʿarabī

Sharḥ al-kāshānī li-baʿḍ abyāt ibn ʿarabī- (شرح الكاشانى لبعض أبيات ابن عربى)

Risala fī sharḥ qawl al-shaykh muḥyī al-dīn

Risala fī sharḥ qawl al-shaykh muḥyī al-dīn- (رسالة فى شرح قول الشيخ محيى الدين)

Ṣūrat kitāb al-shaykh ʿal. al-basṭāmī ilā al-shaykh ... al-sharīf al-ḥusaynī

Ṣūrat kitāb al-shaykh ʿal. al-basṭāmī ilā al-shaykh ... al-sharīf al-ḥusaynī- (صورة كتاب الشيخ عبد اللّه البسطامى إلى الشيخ أحمد بن صدر الدين الشريف الحسينى)

Takhmīd qaṣīdat ana al-qurʾān wa-l-sabʿ al-mathānī

Takhmīd qaṣīdat ana al-qurʾān wa-l-sabʿ al-mathānī- (تخميس قصيدة: أنا القرآن والسبع المثانى)

al-Ṭirāz al-dhahabī ʿalā abyāt ibn al-ʿarabī

al-Ṭirāz al-dhahabī ʿalā abyāt ibn al-ʿarabī- (الطراز الذهبى على أبيات ابن عربى)

Sharḥ kunnā ḥurūfan ʿaliyāt

Sharḥ kunnā ḥurūfan ʿaliyāt- (شرح «كنّا حروفا عاليات»)

Sharḥ ʿalā qawl al-shaykh muḥyī al-dīn khuḍḍtu lujjata baḥr al-anbyāʾ

Sharḥ ʿalā qawl al-shaykh muḥyī al-dīn khuḍḍtu lujjata baḥr al-anbyāʾ- (شرح على قول الشيخ محيى الدين: خضت لجّة بحر الأنبياء)

Kashf al-kāʾināt

Kashf al-kāʾināt- (كشف الكائنات)

Kitab Durar laṭāʾif al-sirr al-khafī

Kitab Durar laṭāʾif al-sirr al-khafī- (كتاب درر لطائف السر الخفى)

Zubdat al-fāʾida

Zubdat al-fāʾida- (زبدة الفائدة)

Kitabal-shams ʿalā janāḥ ṭāʾir

Kitabal-shams ʿalā janāḥ ṭāʾir- (كتاب الشمس على جناح طائر)

Risala fī qawl al-shaykh al-akbar al-ʿilm tābiʿ li-l-maʿlūm

Risala fī qawl al-shaykh al-akbar al-ʿilm tābiʿ li-l-maʿlūm- (رسالة فى قول الشيخ الأكبر: العلم تابع للمعلوم)

Sharḥ baytayn li-l-shaykh al-akbar

Sharḥ baytayn li-l-shaykh al-akbar- (شرح بيتين للشيخ الأكبر)

Tanwīr al-waṣīlīn

Tanwīr al-waṣīlīn- (تنوير الواصلين)

Risala fī ajwiba masāʾil suʾila ʿanha al-shaykh al-akbar

Risala fī ajwiba masāʾil suʾila ʿanha al-shaykh al-akbar- (رسالة فى أجوبة مسائل سئل عنها الشيخ الأكبر)

al-Risala al-barqiyya fī al-qaṣīda al-ʿishqiyya

al-Risala al-barqiyya fī al-qaṣīda al-ʿishqiyya- (الرسالة البرقية فى القصيدة العشقية)

Sharḥ al-abyāt al-thalātha al-mansūba ilā al-shaykh al-akbar

Sharḥ al-abyāt al-thalātha al-mansūba ilā al-shaykh al-akbar- (شرح الأبيات الثلاثة المنسوبة إلى الشيخ الأكبر)

al-Risala al-Ḥunayniyya fī kashf ḥaqāʾiq al-insāniyya

al-Risala al-Ḥunayniyya fī kashf ḥaqāʾiq al-insāniyya- (الرسالة الحنينيّة فى كشف حقائق الإنسانية)

Risala fī Ajwiba masāʾil li-shaykh al-akbar

Risala fī Ajwiba masāʾil li-shaykh al-akbar- (رسالة فى أجوبة مسائل للشيخ الأكبر)

Bu sayfaya yorum yapamazsınız!

( Lütfen giriş yapın veya kayıt olun!)


Comments


Ebooks on Amazon:
The Meccan Revelations Website:

The Sun from the West:

The Single Monad:

ِAbout the Author:


Kitaplar hala TASLAK!

Sitede Ara
Giriş

Sosyal Paylaşım

Facebook Sayfamızı Beğen:
SINGLEMONAD

Facebook Sayfamızı Beğen:
IBNALARABICOM


Facebook'ta Bu Sayfayı Beğen:

Tweetlemek için herhangi bir METİN seçin!
This Page has been viewed 1274 times, and the number of All-Pages-Views is 25623938 times, since 1/1/2020.


Telif Hakkı © 1999-2020. Tüm Hakları Saklıdır.

Gizlilik Politikası

Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesi tarafından tasarlanmış ve programlanmıştırMohamed Haj Yousef